Invazivne rastline

Kmetijska gospodarstva, ki uveljavljajo ukrepe kmetijske politike, so dolžna izpolnjevati tudi vse zahteve navskrižne skladnosti ki se navezujejo na določeno kmetijo. Širitev tujerodnih invazivnih rastlin je potrebno zatirati na površinah, ki …

: preberite več…

This entry was posted in Novice. Bookmark the permalink.

Comments are closed.