KGZ Ptuj X
GO

Koledar dogodkov

Novice Dogodki - ponedeljek, 06. avgust 2018

Regijsko tekmovanje oračev Podravja 2018

Datum in čas: 17. 8. 2018

Lokacija: NJIVA » ZA GARAŽAMI« PP AGRO DE STARŠE, OBČINA STARŠE

Spoštovani!

Zgodovina kmetijstva se začne z orodji, ki jih je pračlovek izdelal in uporabljal, ko je spoznal, da mu ob lovu in obiranju plodov, tudi obdelana zemlja daje vsakdanji kruh. Stalna in v okviru možnega predvidevanja, je bila pridelava hrane mogoča šele, ko si je človek izdelal preprosta orodja za rahljanje zemlje, spravilo pridelkov ter njihovo pripravo za hrano.

Ravne, lepo oblikovane brazde, so bile že nekoč  ponos kmeta, ki si je z lepo obdelano njivo zagotovil uspeh v pridelavi ter pridobil spoštovanje in ugled pri sosedih. Z organizacijo tekmovanja v oranju želimo poudariti pomen kvalitete osnovne obdelave tal, s tem pa tudi kmečkega stanu v celoti.

dr. Stane Klemenčič

 

Program prireditve

8.00 Prihod, prijava ter priprava tekmovalcev
9.00-11.30 Oranje na strnišču prve skupine oračev
9.00-11.00 Predavanje in praktični  prikazi z naslovom Pomen namakanja pri prilagajanju na klimatske spremembe
12.00 Uradna otvoritev tekmovanja z dvigom zastave nagovorom župana Občine Starše, kulturni program
12.30-13.00 Nastop županov v oranju s konjsko vprego
13.00-15.00  Demonstracijski prikaz namakanja kmetijskih kultur
13.00-13.30  Predstavitev projekta Dridanube-ARSO
13.00-15.30 Oranje na strnišču druge skupine oračev
13.00-16.00 Nastop Društva starodobnik Dravsko polje in Zlatoličje
13.00-16.00 Tekmovanje v oranju „s traktorji starodobniki“
17.00  Razglasitev rezultatov s podeljevanjem medalj in praktičnih nagrad.
9.00-17.00 Predstavitev programa obdelave tal podjetij: Agrosoršak,  Polanec, Agromehanika in Hansa-flex
9.00-17.00 Predstavitev storitev SK Orač

 

Predavanja in praktični prikazi

Kmetijstvo je gospodarska dejavnost, ki jo močno zaznamujejo vremenski vplivi, zato ima prilagajanje na podnebne spremembe pomembno mesto tudi v Programu razvoja podeželja Republike Slovenije 2014-2020, ki omogoča kmetijam pridobivanje finančnih sredstev iz naslova ukrepov za naložbe v kmetijska gospodarstva. Namakanje kot najvišja stopnja kmetijske pridelave  zagotavlja redne, visoke in kakovostne pridelke.

Ker je namakanje v kmetijstvu zahteven in pomemben tehnološki ukrep pri prilagajanju in blažitvi podnebnih sprememb bodo v okviru Regijskega tekmovanja oračev Podravja 2018 izvedena predavanja o pomenu in načrtovanju namakanja v povezavi z gnojenjem, obdelavo tal in setvijo ter varstvom rastlin. Praktični prikaz značilnosti in delovanja različnih namakalnih tehnik bo izveden po predavanjih.

V okviru predavanj o pomenu namakanja za kmetijstvo bodo predstavljene zakonodajne podlage uvedbe namakanja, stroški izgradnje namakalnih sistemov, ekonomika namakanja in možnost izrabe različnih  vodnih virov za namakanje kmetijskih zemljišč. Prednosti  uvedbe namakanja in izkušnje z delovanjem bodo predstavljene na primeru namakalnega sistema Ormož.