KGZ Ptuj X
GO

Koledar izobraževanj

Organiziramo splošna izobraževanja in obvezna izobraževanja. 

Izobraževanja Obvezna izobraževanja - petek, 06. april 2018

Izobraževanja: Tečaji za izvajalce varstva rastlin – usposabljanja za ravnanje s fitofarmacevtskimi sredstvi

Datum in čas: 1. 5. 2018 do 31. 5. 2018

Lokacija:

Varno delo s sredstvi za varstvo rastlin (FFS = fitofarmacevtskimi sredstvi) pomeni, da z njihovo uporabo ne ogrožamo sebe, naključnih prisotnih, uporabnikov naših pridelkov in okolja. To pa lahko zagotavljamo tudi z usposobljenostjo in osveščenostjo vseh, ki delajo s temi  sredstvi.

Zakon o Fitofarmacevtskih sredstvih (ZFfS-1, Ur. l. RS, št. 83/2012) nalaga Izvajalcem ukrepov varstva rastlin  (kmetom in ostalim delavcem, ki nanašajo sredstva za varstvo rastlin), prodajacem FFS in svetovalcem za FFS, da morajo biti ustrezno usposobljeni za ravnanje z njimi. Najprej morajo opraviti osnovno usposabljanje, da pridobijo Potrdilo o pridobitvi znanja iz fitomedicine, nato pa morajo vsakih pet let (Izvajalci varstva rastlin) oz. vsaka tri leta (Prodajalci FFS, Svetovalci za FFS) opraviti nadaljnje usposabljanje.
Kmetijsko gozdarski zavod Ptuj je eden izmed pooblaščenih izvajalcev usposabljanj za ravnanje s fitofarmacevtskimi sredstvi za izvajalce varstva rastlin. V skladu z Zakonom in Pravilnikom o usposabljanju o fitofarmacetskih sredstvih (Ur. l. RS, št. 85/2013) izvajamo osnovna usposabljanja, ki trajajo 15 šolskih ur (z obveznim preizkusom znanja) in nadaljnja usposabljanja, ki trajajo 4 šolske ure. Če se imetnik Potrdila o pridobitvi znanja iz fitomedicine ne udeleži nadaljnjega usposabljanja pred potekom veljavnosti potrdila, mora za ponovno pridobitev potrdila znova opraviti osnovno usposabljanje.

 

 

 

Izvajalci varstva rastlin, ki so dosedanja usposabljanja opravili pri nas, bodo na nadaljnja usposabljanja povabljeni z osebnimi vabili. Prav tako bomo z osebnimi vabili povabili kandidate, ki so se prijavili za osnovno usposabljanje. Vsi ostali zainteresirani se lahko usposabljanj udeležijo le po predhodnem dogovoru z organizatorjem.

Prijavnica in urnik usposabljanj sta na voljo tudi na naslovu:
http://www.uvhvvr.gov.si/si/delovna_podrocja/fitofarmacevtska_sredstva/promet_uporaba_usposabljanje_in_naprave/
Kontaktne osebe za lokacije: Ptuj                                      Bernarda Trafela, tel. 02 749 36 31
                                                     Slov. Bistrica                       Marija Kresnik,   tel.  02 843 01 32
                                                     Radlje ob Dravi                   Marija Vraber,     tel.  02 877 06 90
                                                    Ormož                                 Jakob Ivanuša,     tel.  02 741 75 03
                                                   Lenart v Slov. goricah        Franci Ornik,        tel.  02 729 09 47
                                   

 


                                                                                                                                             Direktor KGZ Ptuj: Andrej Rebernišek, univ. dipl. inž. kmet.  

 

 

 

 

 

povezava do:  Koledar izobraževanj maj 2018