KGZ Ptuj X
GO

Koledar izobraževanj

Organiziramo splošna izobraževanja in obvezna izobraževanja. 

Novice Izobraževanja - ponedeljek, 21. maj 2018

Napovednik izobraževanj junij 2018

Datum in čas: 1. 6. 2018 ob 00:00 do 30. 6. 2018 ob 00:00

Lokacija:

Izobraževanja: Tečaji za izvajalce varstva rastlin – usposabljanja za ravnanje s fitofarmacevtskimi sredstvi

Varno delo s sredstvi za varstvo rastlin (FFS = fitofarmacevtskimi sredstvi) pomeni, da z njihovo uporabo ne ogrožamo sebe, naključnih prisotnih, uporabnikov naših pridelkov in okolja. To pa lahko zagotavljamo tudi z usposobljenostjo in osveščenostjo vseh, ki delajo s temi  sredstvi.

Zakon o Fitofarmacevtskih sredstvih (ZFfS-1, Ur. l. RS, št. 83/2012) nalaga Izvajalcem ukrepov varstva rastlin  (kmetom in ostalim delavcem, ki nanašajo sredstva za varstvo rastlin), prodajacem FFS in svetovalcem za FFS, da morajo biti ustrezno usposobljeni za ravnanje z njimi. Najprej morajo opraviti osnovno usposabljanje, da pridobijo Potrdilo o pridobitvi znanja iz fitomedicine, nato pa morajo vsakih pet let (Izvajalci varstva rastlin) oz. vsaka tri leta (Prodajalci FFS, Svetovalci za FFS) opraviti nadaljnje usposabljanje.

Kmetijsko gozdarski zavod Ptuj je eden izmed pooblaščenih izvajalcev usposabljanj za ravnanje s fitofarmacevtskimi sredstvi za izvajalce varstva rastlin. V skladu z Zakonom in Pravilnikom o usposabljanju o fitofarmacetskih sredstvih (Ur. l. RS, št. 85/2013) izvajamo osnovna usposabljanja, ki trajajo 15 šolskih ur (z obveznim preizkusom znanja) in nadaljnja usposabljanja, ki trajajo 4 šolske ure. Če se imetnik Potrdila o pridobitvi znanja iz fitomedicine ne udeleži nadaljnjega usposabljanja pred potekom veljavnosti potrdila, mora za ponovno pridobitev potrdila znova opraviti osnovno usposabljanje.

Urnik usposabljanj

Junij 2018

Datum

Naslov

Vrsta

Lokacija

Ura

Število šolskih ur

Predavatelj-i

11. junij 2018

Usposabljanje iz fitomedicine za izvajalce ukrepov varstva rastlin

Nadaljnje usposabljanje  - tečaj

Dvorana KSS Sl. Bistrica, Trgovska ulica 1, 2310 Slovenska Bistrica

9.00

4

M. Kresnik

J. Ivanuša

A. Margan

18. – 20. junij

2018

Usposabljanje iz fitomedicine za izvajalce ukrepov varstva rastlin

Osnovno usposabljanje - tečaj

Dvorana KGZ Ptuj, Ormoška c. 28, 2250 Ptuj

16.00-20.00

3 x 5

M. Kresnik

A. Rebernišek

A. Margan

 J. Ivanuša

26. junij 2018

Preverjanje usposobljenosti  za izvajalce ukrepov varstva rastlin

Osnovno usposabljanje - test

Dvorana KGZ Ptuj, Ormoška c. 28, 2250 Ptuj

18.00

1

J. Ivanuša

 

 

Izvajalci varstva rastlin, ki so dosedanja usposabljanja opravili pri nas, bodo na nadaljnja usposabljanja povabljeni z osebnimi vabili. Prav tako bomo z osebnimi vabili povabili kandidate, ki so se prijavili za osnovno usposabljanje. Vsi ostali zainteresirani se lahko usposabljanj udeležijo le po predhodnem dogovoru z organizatorjem.

 

Prijavnica in urnik usposabljanj sta na voljo tudi na naslovu:

http://www.uvhvvr.gov.si/si/delovna_podrocja/fitofarmacevtska_sredstva/promet_uporaba_usposabljanje_in_naprave/

Kontaktne osebe za lokacije:

                                                Ptuj                                      Bernarda Trafela, tel. 02 749 36 31

                                               Slov. Bistrica                       Marija Kresnik,   tel.  02 843 01 32

                                               Radlje ob Dravi                   Marija Vraber,     tel.  02 877 06 90

                                               Ormož                                 Jakob Ivanuša,     tel.  02 741 75 03

                                               Lenart v Slov. goricah        Franci Ornik,        tel.  02 729 09 47

                                   

                                              Direktor KGZ Ptuj: Andrej Rebernišek, univ. dipl. inž. kmet.