KGZ Ptuj X
GO

Nasveti o agrarni ekonomiki

Agrarna ekonomika - sreda, 08. november 2017

Kdaj mora kmetija obvezno vstopiti v DDV?

Kmetija ima lahko pri prometu - davku na dodano vrednost tri statuse: je v sistemu, je pavšalist ali ni v sistemu. Kdaj pa mora obvezno vstopiti v sistem ddv?

 

KDAJ MORA KMETIJA OBVEZNO VSTOPITI V DDV?

 

Kmetije lahko imajo pri davku na dodano vrednost (ddv) tri statuse:

  • so popolnoma izven sistema,
  • so pavšalisti ali
  • so v sistemu ddv.

 

Kdaj mora kmetija obvezno vstopiti v sistem ddv?

Če je kmetija pri dohodnini pri osnovni kmetijski dejavnosti, obdavčena po katastrskem dohodku mora obvezno vstopiti v sistem ddv, če je njen letni dohodek (predvsem katastrski dohodek in obdavčljive subvencije) višji kot 7.500 €

Sešteva se dohodek vseh članov kmečkega gospodinjstva. Dejanski prihodki na kmetiji niso pomembni.

Če člani kmečkega gospodinjstva ne presegajo teh 7.500 € pavšalnega dohodka, lahko kmetija prostovoljno vstopi v sistem ddv.

 

Če je kmetija v ddv vstopila prostovoljno, mora v sistemu ostati najmanj 5 let.

Če je vstopila obvezno, mora biti v sistemu dokler njen letni pavšalni dohodek ne pade pod 7.500 €.

Pred vstopom in izstopom iz sistema ddv se mora narediti popis zalog in osnovnih sredstev, ter poračun davka.

 

Če kmetija ni v ddv in ima dovoljenje za obračunavanje pavšalnega nadomestila, ji bo kupec, ki je v sistemu ddv, na vrednost kupljenih kmetijskih pridelkov, priznal 8 % nadomestilo. Obveznost  pavšalista  je, da enkrat letno svojemu davčnemu uradu poroča o višini prejetega nadomestila.

 

Pri kmetiji, ki je pri osnovni kmetijski dejavnosti obdavčena po dejanskih prihodkih in pri dopolnilni dejavnosti na kmetiji, je pomembna višina prometa oziroma prihodkov. Če je na taki kmetiji letni prihodek  večji kot 50.000 € mora kmetija obvezno vstopiti v sistem ddv. 

Če je prihodek manjši, vstop ni obvezen, lahko pa kmetija vstopi prostovoljno. Pri prostovoljnem vstopu mora biti kmetija v sistemu najmanj 5 let.

 

V Sloveniji imamo dve davčni stopnji, splošno 22 % in nižjo 9,5 %. Po nižji stopnji je obdavčena večina reprodukcijskega materiala v kmetijstvu. Za investicijski material moramo praviloma plačati splošno davčno stopnjo.

 

Kmetija, ki je v sistemu ddv mora za vsako odtujitev blaga ali storitve, kupcu zaračunati ddv (tudi za lastno porabo v gospodinjstvu).

Pri gotovinskem poslovanju mora obvezno uporabljati davčno blagajno, oziroma vezano knjigo računov.

Vse račune mora hraniti najmanj 10 let (za nepremičnine 20 let).

Voditi mora ustrezne evidence.

 

Tekoče mora oddajati davčne obračune.

Vstopni davek gre kmetiji v plus, izstopni v minus.

Obračunsko obdobje je tri mesece.

Obračunsko obdobje en mesec velja: prvo leto po vstopu; če smo kupovali v drugih državah Skupnosti ali če je letni promet več kot 210.000 €.  

Obračun je treba oddati in plačati morebitni davek, najpozneje zadnji delovni dan naslednjega meseca, po preteku davčnega obdobja.

 

Svetovalna služba pri KGZ Ptuj vam v sklopu svoje tržne dejavnosti, nudi tudi vodenje evidenc za potrebe ddv. Če ste zainteresirani pokličite svojega svetovalca ali ga. Janjo Pihler na številko (02) 749 36 47.

 

Avtor: Stanislav Leskovar

Nazaj na seznam novic

Vsi kontakti