KGZ Ptuj X
GO
Nasveti   ●   Poljedelstvo

Nasveti o poljedelstvu

Nasveti - Poljedelstvo - ponedeljek, 03. oktober 2016

Zaščita žit pred pleveli v jesenskem času

Zaščita žit pred pleveli v jesenskem času

Posevke žit (pšenico, ječmen, tritikalo, rž) pleveli močneje ogrožajo že v začetnih razvojnih stadijih. Ker pleveli za rast in razvoj potrebujejo manj toplote, lahko vzniknejo tudi, ko so temperature sorazmerno nizke, kar jim omogoča, da se razvijajo hitreje kot gojena žita. Mile zime omogočajo plevelom, da se razvijajo tudi pozimi, kar spomladi privede k še večji zapleveljenosti in močnejši konkurenci posevku.

Za uspešno varstvo žit pred pleveli je zato ključnega pomena, da je opravljeno dovolj zgodaj, to je v času, ko pleveli še ne konkurirajo gojenim rastlinam. Žitu, pri katerem bomo opravili pravočasno in ustrezno varstvo pred pleveli, bomo s tem omogočili dobro razraščanje, kar pomembno vpliva tudi na končni pridelek. Če torej jeseni obstaja možnost za zatiranje plevelov v žitih, potem je to priložnost treba vsekakor izkoristiti. Koristnost zatiranja plevelov v jesenskem času pride do izraza še posebno na težkih tleh, ki so spomladi, v času zatiranja plevelov, še zelo razmočena in velikokrat neprehodna za kmetijsko mehanizacijo.

Nekaj najbolj primernih herbicidov za uporabo v žitih jeseni:

  • Trinity 2 l/ Ha deluje dobro na ozkolistne plevele, kamilico in divjo mačeho
  • Boxer 2,5 l/ha  + Logran 20 WG 0,25 l Ha (ni dovoljen na najožjih vodovarstvenih območjih)
  • Stomp Aqua 2,9 l/ah
  • Axial one 1-1,3 l/ ha ( ko je posevek zapleveljen z ljulko)

Enoletni travni pleveli naj bodo na stopnji kalitve, širokolistni pa naj imajo od 2 - 4 do največ 6 listov.

Prednosti:

  • Nekatere raziskave kažejo, da je lahko ob jesenski uporabi herbicidov v žitih zaradi hitre izločitve plevelov  8 do 12 % večji pridelek.
  • Bistveno učinkovitejše delovanje na najširši spekter plevelov.
  • Delovanje tako na kaleče kot na že vznikle plevele.
  • Zgodaj odstranjena konkurenca plevelov, kar omogoča nemoteno razraščanje in razvoj žit.
  • Kmetovalci imajo v spomladanski konici več časa za druga opravila.

Edina slabost je, da so herbicidi nekoliko dražji.

Za resne pridelovalce žit, je jesenska uporaba herbicidov osnova zatiranja plevelov v žitih. Zato bi morali  pridelovalci izkoristiti vsako priložnost za škropljenje, ki se ponudi v jesenskem času, da bodo pleveli v žitih le skrb preteklega leta.

 

Avtor: Ivan Brodnjak
 

Nazaj na seznam novic

Vsi kontakti