KGZ Ptuj X
GO

Kontakti

VABILO na predstavitvi javnih razpisov objavljenih s strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano


Vodja oddelka za kmetijsko svetovanje

Vodja oddelka za kmetijsko svetovanje

Peter Pribožič, univ.dipl.inž.zoot.
T: 02 749 36 22
M: 031 688 844
E: peter.pribozic@kgz-ptuj.si

Svetovalci specialisti

Svetovalka specialistka za predelavo zelenjave

Svetovalka specialistka za predelavo zelenjave

Stanislava Pažek , univ.dipl.inž.kmet.
T: 02 749 36 11
M: 031 649 017
E: stanislava.pazek@kgz-ptuj.si

Svetovalec specialist za namakanje

Svetovalec specialist za namakanje

Marko Černe, univ.dipl.inž.agr.
T: 02 749 36 27
M: 041 769 348
E: marko.cerne@kgz-ptuj.si

Svetovalka specialistka  za razvoj podeželja

Svetovalka specialistka za razvoj podeželja

Felicita Domiter, univ.dipl.inž.kmet.
T: 02 749 36 39
M: 031 478 125
E: felicita.domiter@kgz-ptuj.si

Svetovalec specialist za prehrano živali

Svetovalec specialist za prehrano živali

mag. Anton Hohler, univ.dipl.inž.zoot.
T: 02 805 58 85
M: 031 649 011
E: anton.hohler@kgz-ptuj.si

Svetovalka specialistka za agrarno ekonomiko

Svetovalka specialistka za agrarno ekonomiko

Helenca Kapun , univ.dipl.inž.zoot.
T: 02 749 36 27
M: 031 649 013
E: helena.kapun@kgz-ptuj.si

Svetovalec specialist za agrarno ekonomiko

Svetovalec specialist za agrarno ekonomiko

Uroš Bunderla, mag. fin. in rač.
T: 02 749 36 02
M: 051 622 582
E: uros.bunderla@kgz-ptuj.si

Svetovalka specialistka za varstvo narave in travništvo

Svetovalka specialistka za varstvo narave in travništvo

Jelka Brdnik, univ.dipl.inž.kmet.
T: 02 749 36 06
M: 031 600 982
E: jelka.brdnik@kgz-ptuj.si

Svetovalec specialist za agrarno ekonomiko

Svetovalec specialist za agrarno ekonomiko

Stanislav Leskovar, univ.dipl.ekon.
T: 02 749 36 09
M: 051 639 762
E: stanislav.leskovar@kgz-ptuj.si

Svetovalec specialist za higieno mleka in sirarstvo

Sara Ketiš, mag. varne prehrane
T: 02 749 36 34
M: 031 649 002
E: sara.ketis@kgz-ptuj.si

Svetovalec specialist za govedorejo

Svetovalec specialist za govedorejo

dr.Toplak Andrej, univ.dipl.inž.zoot., dr.vet.med.
T: 02 749 36 14
M: 031 787 971
E: andrej.toplak@kgz-ptuj.si

Izpostava Ptuj

Terenska kmetijska svetovalka

Terenska kmetijska svetovalka

Helena Vornekar, inž.kmet.
T: 02 749 36 05
M: 031 864 380
E: helena.vornekar@kgz-ptuj.si

Terenska kmetijska svetovalka

Terenska kmetijska svetovalka

Bernarda Trafela , inž.kmet.
T: 02 749 36 31
M: 031 688 773
E: bernarda.trafela@kgz-ptuj.si

Terenska kmetijska svetovalka

Barbara Štajner, mag. var. preh.
T: 02 749 36 38
M: 041 307 003
E: barbara.stajner@kgz-ptuj.si

Terenski kmetijski svetovalec

Terenski kmetijski svetovalec

Matej Rebernišek, mag. kmet.
T: 02 749 36 04
M: 051 336 821
E: matej.rebernisek@kgz-ptuj.si

Terenski kmetijski svetovalec

Terenski kmetijski svetovalec

Miran Reberc , inž.kmet.
T: 02 749 36 07
M: 031 688 842
E: miran.reberc@kgz-ptuj.si

Terenski kmetijski svetovalec

Terenski kmetijski svetovalec

Jože Murko, mag.kmet.
T: 02 749 36 30
M: 041 756 640
E: joze.murko@kgz-ptuj.si

Terenski kmetijski svetovalec

Terenski kmetijski svetovalec

Anton Horvat, inž.kmet.
T: 02 749 36 08
M: 031 688 775
E: anton.horvat@kgz-ptuj.si

Terenska kmetijska svetovalka, svetovanje ekološkim kmetijam

Terenska kmetijska svetovalka, svetovanje ekološkim kmetijam

Darja Artenjak, inž.kmet.
T: 02 749 36 29
M: 031 688 770
E: darja.artenjak@kgz-ptuj.si

Koordinatorka za kmečko družino in dopolnilne dejavnosti

Koordinatorka za kmečko družino in dopolnilne dejavnosti

Slavica Strelec , inž.kmet.
T: 02 749 36 45
M: 031 376 107
E: slavica.strelec@kgz-ptuj.si

Vodja izpostave Ptuj

Vodja izpostave Ptuj

Ivan Brodnjak, inž.kmet.
T: 02 749 36 04
M: 031 688 843
E: ivan.brodnjak@kgz-ptuj.si

Izpostava Slovenjska Bistrica

Vodja izpostave Slovenska Bistrica, svetovanje ekološkim kmetijam

Vodja izpostave Slovenska Bistrica, svetovanje ekološkim kmetijam

Marija Kresnik , univ.dipl.inž.kmet
T: 02 843 01 32
M: 031 649 014
E: marija.kresnik@kgz-ptuj.si

Terenski kmetijski svetovalec

Edvard Jug , inž.kmet.
T: 02 805 58 82
M: 031 649 016
E: edvard.jug@kgz-ptuj.si

Terenska kmetijska svetovalka

Terenska kmetijska svetovalka

Valerija Kovačič , inž.kmet.
T: 02 843 01 30
M: 051 331 864
E: valerija.kovacic@kgz-ptuj.si

Terenski kmetijski svetovalec

Terenski kmetijski svetovalec

Srečko Rajh , inž.kmet.
T: 02 805 58 84
M: 031 649 018
E: srecko.rajh@kgz-ptuj.si

Izpostava Lenart

Vodja izpostave Lenart

Vodja izpostave Lenart

Franci Ornik , dipl.inž.kmet.
T: 02 729 09 47
M: 031 649 003
E: franci.ornik@kgz-ptuj.si

Svetovalka za kmečko družino in dopolnilne dejavnosti

Svetovalka za kmečko družino in dopolnilne dejavnosti

Terezija Bogdan , dipl.inž.zoot.
T: 02 729 09 49
M: 031 649 005
E: terezija.bogdan@kgz-ptuj.si

Terenska kmetijska svetovalka, svetovanje ekološkim kmetijam

Terenska kmetijska svetovalka, svetovanje ekološkim kmetijam

Cvetka Bunderla , univ.dipl.inž.agr.
T: 02 729 09 45
M: 031 649 001
E: cvetka.bunderla@kgz-ptuj.si

Terenska kmetijska svetovalka

Terenska kmetijska svetovalka

Petra Hanžel, dipl.inž.agr.
T: 02 729 09 42
M: 031 793 799
E: petra.hanzel@kgz-ptuj.si

Terenski kmetijski svetovalec

Terenski kmetijski svetovalec

Franci Senekovič , inž.kmet.
T: 02 729 09 40
M: 031 649 004
E: franci.senekovic@kgz-ptuj.si

Izpostava Ormož

Vodja izpostave Ormož

Vodja izpostave Ormož

Bojan Mlakar , inž. kmet.
T: 02 741 75 01
M: 031 615 765
E: bojan.mlakar@kgz-ptuj.si

Svetovalka za kmečko družino in dopolnilne dejavnosti

Svetovalka za kmečko družino in dopolnilne dejavnosti

Hinka Hržič , inž.kmet.
T: 02 741 75 00
M: 031 615 761
E: hinka.hrzic@kgz-ptuj.si

Terenski kmetijski svetovalec

Simona Rajh, uni.dipl.inž.kmet
T: 02 741 75 04
M: 041 645 537
E: simona.rajh@kgz-ptuj.si

Terenski kmetijski svetovalec

Terenski kmetijski svetovalec

Ivanuša Jakob, univ. dipl. inž.kmet.
T: 02 741 75 03
M: 031 615 762
E: jakob.ivanusa@kgz-ptuj.si

Terenska kmetijska svetovalka, svetovanje ekološkim kmetijam

Terenska kmetijska svetovalka, svetovanje ekološkim kmetijam

Branka Majcen , univ.dipl.inž.kmet.
T: 02 741 75 04
M: 031 615 763
E: branka.majcen@kgz-ptuj.si

Terenski kmetijski svetovalec

Terenski kmetijski svetovalec

Ivan Puklavec , inž.kmet.
T: 02 741 75 03
M: 031 615 764
E: ivan.puklavec@kgz-ptuj.si

Izpostava Radlje ob Dravi

Vodja izpostave Radlje ob Dravi

Vodja izpostave Radlje ob Dravi

Marija Vraber , dipl.inž.kmet.
T: 02 877 06 90
M: 031 649 007
E: marija.vraber@kgz-ptuj.si

Terenska kmetijska svetovalka, svetovanje ekološkim kmetijam

Terenska kmetijska svetovalka, svetovanje ekološkim kmetijam

Suzana Pušnik, univ.dipl.inž.kmet
T: 02 877 06 91
M: 051 300 418
E: suzana.pusnik@kgz-ptuj.si

Terenski kmetijski svetovalec

Terenski kmetijski svetovalec

Rudi Tacer, mag.agr.ekon.
T: 02 877 06 92
M: 040 357 595
E: rudi.tacer@kgz-ptuj.si