Osemenjevalni center

Zootehnični dokumenti bikov :

  mladi biki 2015

  uvoz 2015

  testirani biki 2015

  testirani biki – jesen 2015

  testirani biki – II 2015

Comments are closed.