Programi izobraževanj za kmete

Strokovno izobraževanje kmetovalcev

urnik :

Obvezna usposabljanja za ukrepe KOPOP

  vsebina, lokacije in termini KGZ Zavod Ptuj
Vsi upravičenci, ki ste se vključili v ukrep Kmetijsko-okoljska podnebna plačila (KOPOP)  iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020, se morate vsako leto trajanja petletne obveznosti za ta ukrep udeležiti rednega 4-urnega usposabljanja.
V letu 2015 je potrebno usposabljanje opraviti do 20. 12. 2015! – rezervnih terminov ni!
Namen tega usposabljanja je, da se upravičenci kar najbolje seznanite s kmetijsko okoljskimi in kmetijsko podnebnimi vsebinami ter s pridobljenim znanjem in informacijami lažje in z manj napakami izvajate ukrep KOPOP.

Več o vsebinah usposabljanj, lokacijah in terminih preberite na spodnji povezavi
<http://www.kgzs.si/Portals/0/03a%20Seznam%20lokacij%20rednih%20izobrazevanj%20KOPOP%20-%20koncna%2017%209%2015.doc>

 

Ostala izobraževanja za kmete v sezoni 2014 po izpostavah :

  •   Ptuj
  •   izpostava Lenart
  •   izpostava Slovenska Bistrica
  •   izpostava Ormož
  •   izpostava Radlje ob Dravi

Comments are closed.