Mlečni laboratorij

Analize opravljajo:

Sara Rihtar (mag.inž.kem.teh.), Monika Golob (mag.bio.kem), Tanja Kuharič (kmetijski tehnik), Darja Simonič (živilski tehnik) in Marija Kostanjevec (kmetijski tehnik).

e-mail: lab.mleko@kgz-ptuj.si

Telefon: (02) 749-36-18

 

Mlečni laboratorij deluje kot del oddelka laboratorij od decembra 2014. V laboratoriju opravljamo analize za potrebe selekcijske službe, za potrebe odkupovalcev mleka in za individualne stranke.

V laboratoriju izvajamo naslednje analize:

  • Na Milkoscanu (proizvajalca Foss): maščobe, beljakovine, laktoza, suha snov, zmrziščna točka, urea.
  • Na Fossomaticu (proizvajalca Foss): somatske celice.
  • BaktoScan (proizvajalca Foss): skupno število mikroorganizmov.
  • Krioskop (proizvajalca Advenced Instruments): določitev zmrziščne točke.
  • Določitev zaviralnih snovi (delvo test), ki je občutljiv na vse β-laktamske antibiotike.

Vzorci za določitev zmrziščne točke in zaviralnih snovi (antibiotika) morajo biti sveži nekonzervirani. Prav tako je priporočljivo, da je vzorec za določitev skupnega števila mikroorganizmov svež in nekonzerviran.

Za konzerviranje vzorcev uporabljamo dva različna konzervansa: bronopol in natrijev azid.

Laboratorij sodeluje v medlaboratorijskih primerjavah, ki jih organizirata laboratorija:

  • Inštitut za mlekarstvo in probiotike, Groblje 3, Domžale
  • muva kempten: Ignaz‐Kiechle Straße 20, 87437 Kempten/Allgäu, Nemčija.

Kalibracijo Milkoscana in preverjanje Fossomatica izvajamo enkrat na mesec. Referenčne vzorce pa dobimo iz Inštituta za mlekarstvo in probiotike.

Na vsakih 60 vzorcev izvedemo meritve pilotskega vzorca.

Laboratorij je maja 2016 pridobil akreditacijsko po standardu SIST/EN ISO17025 in sicer za parametre: maščoba, beljakovina in laktoza.

Comments are closed.