Zaposleni v kmetijski svetovalni službi

SPECIALIST ZA PRAŠIČEREJO vodja oddelka
PRIBOŽIČ PETER
univ.dipl.inž.zoot.
peter.pribozic@kgz-ptuj.si
02 749 36 22
031 688 844
SPECIALIST ZA PREHRANO ŽIVALI
HOHLER ANTON univ.dipl.inž.zoot. anton.hohler@kgz-ptuj.si
02 749 36 14
031 649 011
SPECIALIST ZA GOVEDOREJO – DROBNICO
TUMPEJ IGOR
univ.dipl.inž.zoot.
igor.tumpej@kgz-ptuj.si
02 749 36 14
031 688 845
SPECIALIST ZA HIGIENO MLEKA IN SIRARSTVO STANISLAV LEVART univ.dipl.inž.kmet. stane.levart@kgz-ptuj.si
02 749 36 14
031 649 002
SPECIALIST ZA AGRARNO EKONOMIKO STANISLAV LESKOVAR univ.dipl.oec., ing.kmet. stanislav.leskovar@kgz-ptuj.si
02 749 36 09
051 639 762
SPECIALIST ZA AGRARNO EKONOMIKO HELENCA KAPUN
univ.dipl.inž.zoot.
helena.kapun@kgz-ptuj.si
02 749 36 27
031 649 013
SPECIALIST ZA RAZVOJ PODEŽELJA FELICITA DOMITER univ.dipl.inž.kmet. felicita.domiter@kgz-ptuj.si
02 749 36 39
031 478 125OSNOVNA SVETOVALNA MREŽA ENOTA PTUJ
Sedež enote: Ormoška cesta 28, 2250 Ptuj
VODJA IVAN BRODNJAK
inž.kmet.
ivan.brodnjak@kgz-ptuj.si
02 749 36 27
031 688 843
SVETOVALCI HELENA VORNEKAR
inž.kmet.
helena.vornekar@kgz-ptuj.si
02 749 36 31
031 864 380

BERNARDA TRAFELA
inž.kmet.
bernarda.trafela@kgz-ptuj.si
02 749 36 31
031 688 773

JELKA BRDNIK
jelka.brdnik@kgz-ptuj.si
02 749 36 31
031 600 982

DARJA ARTENJAK
inž.kmet.
darja.artenjak@kgz-ptuj.si
02 749 36 29
031 688 770

ANTON HORVAT
inž.kmet.
anton.horvat@kgz-ptuj.si
02 749 36 29
031 688 775

MIRAN REBERC
inž.kmet.
miran.reberc@kgz-ptuj.si
02 749 36 30
031 688 842

MURKO JOŽE
inž.kmet.
joze.murko@kgz-ptuj.si
02 749 36 30
041 756 640

MOJCA METLIČAR
mojca.metlicar@kgz-ptuj.si
02 749 36 43
051 300 419
SVETOVALKE ZA KMEČKO DRUŽINO IN DOPOLNILNE DEJAVNOSTI
KOORDINATOR ZA KD IN DD
SLAVICA STRELEC
inž.kmet.
slavica.strelec@kgz-ptuj.si
02 749 36 45
031 376 107ENOTA LENART
Sedež enote: Industrijska ulica 24, 2230 Lenart
Tel: 02 729 09 41
Fax: 02 729 09 42

VODJA FRANCI ORNIK
dipl.inž.kmet.
franci.ornik@kgz-ptuj.si
02 729 09 47
031 649 003
SVETOVALCI FRANC SENEKOVIČ
inž.kmet.
franc.senekovic@kgz-ptuj.si
02 729 09 40
031 649 004

PETRA HANŽEL
dipl.ing.agr.
petra.hanzel@kgz-ptuj.si
02 729 09 40
031 793 799

CVETKA BUNDERLA
inž.kmet.
cvetka.bunderla@kgz-ptuj.si
02 729 09 45
031 649 001
SVETOVALKA ZA KMEČKO DRUŽINO IN DOPOLNILNE DEJAVNOSTI TEREZIJA BOGDAN dipl.ing.kmet. terezija.bogdan@kgz-ptuj.si
02 729 09 49
031 649 005ENOTA RADLJE OB DRAVI
Sedež enote: Mariborska 7, 2360 Radlje ob Dravi
Tel: 02 877 06 91
Fax: 02 887 96 40

VODJA MARIJA VRABER
dipl.inž.kmet.
marija.vraber@kgz-ptuj.si
02 877 06 90
031 649 007
SVETOVALCI MARTIN MAZGAN
inž.kmet.
martin.mazgan@kgz-ptuj.si
02 877 06 90
031 649 008

PUŠNIK SUZANA
univ.dipl.inž.kmet
suzana.pusnik@kgz-ptuj.si
02 877 06 90
051 300 418ENOTA ORMOŽ
Sedež enote: Hardek 34g, 2270 Ormož
Tel: 02 741 75 00
Fax: 02 741 75 01

VODJA BOJAN MLAKAR
inž.kmet.
bojan.mlakar@kgz-ptuj.si
02 741 75 01
031 615 765
SVETOVALCI BRANKA MAJCEN
univ.dipl.inž.kmet.
branka.majcen@kgz-ptuj.si
02 741 75 04
031 615 763

MARJAN IVANČIČ
inž.kmet.
marjan.ivancic@kgz-ptuj.si
02 741 75 04
031 615 766

JAKOB IVANUŠA
inž.kmet.
jakob.ivanusa@kgz-ptuj.si
02 741 75 03
031 615 762

IVAN PUKLAVEC
inž.kmet.
ivan.puklavec@kgz-ptuj.si
02 741 75 03
031 615 764
SVETOVALKA ZA KMEČKO DRUŽINO IN DOPOLNILNE DEJAVNOSTI HINKA HRŽIČ
inž.kmet.
hinka.hrzic@kgz-ptuj.si
02 741 75 00
031 615 761ENOTA SLOVENSKA BISTRICA
Sedež enote: Trgovska ulica 1, 2310 Slovenska Bistrica
Tel: 02 805 58 80
Fax: 02 843 01 31

VODJA
KRESNIK MARIJA
univ.dipl.ing.agr.
marija.kresnik@kgz-ptuj.si
02 843 01 32
031 649 014
SVETOVALCI EDVARD JUG
inž.kmet.
edvard.jug@kgz-ptuj.si
02 805 58 82
031 649 016

KOVAČIČ VALERIJA
inž.kmet.
valerija.kovacic@kgz-ptuj.si
02 843 01 30
051 331 864

STANISLAVA PAŽEK
univ.dipl.ing.kmet
stanislava.pazek@kgz-ptuj.si
02 805 58 81
031 649 017
SVETOVALEC ZA KMEČKO DRUŽINO IN DOPOLNILNE DEJAVNOSTI
SREČKO RAJH
inž.kmet.
srecko.rajh@kgz-ptuj.si
02 805 58 81
031 649 018

Comments are closed.