Zatiranje ambrozije

V zadnjih letih se srečujemo s številnimi tujerodnimi invazivnimi rastlinami ne samo na nekmetijskih zemljiščih, temveč tudi na kmetijskih zemljiščih travnikih in njivah…

This entry was posted in Novice. Bookmark the permalink.

Comments are closed.