KGZ Ptuj X
GO

Aktivnosti v okviru izvajanja ukrepa M16:  sodelovanje

PODUKREP 16.2: Podpora za pilotne projekte, ter razvoj novih proizovodv, praks, procesov in tehnologij

PROJEKTI:

 

PODUKREP: 16.5: Podpora za skupno ukrepanje za blažitev podnebnih sprememb ali prilagajanje nanje ter za skupne pristope k okoljskim projektom in stalnim okoljskim praksam

 

PROJEKTI: