KGZ Ptuj X
GO

POVEZOVANJE IN BLAGOVNA ZNAMKA ZA KAKOVOST VIN IZ HALOZ

 

Naziv operacije: Povezovanje in blagovna znamka za kakovost vin iz Haloz
Akronim: Vino Haloze
Prijavitelj: Vinarska zadruga Haloze z.o.o., so.p.
Partnerji: KGZS zavod Ptuj, KGZS zavod Maribor, DVS Haloze
Skupna vrednost operacije: 316.258,53 EUR
Izplačana vrednost ESRR: 199.435,56 EUR

Ukrep U3: Vzpostavitev enotne blagovne znamke in povezovanje v samooskrbne verige iz Strategije lokalnega razvoja  za lokalno akcijsko skupino Haloze 2014-2020

 

Glavni cilj operacije je bil vzpostavitev enotne vinske blagovne znamke na celotnem območju Haloz, ki bo povezala vinogradnike in vinarje tega območja in bo hkrati sinonim za kakovostno in/vrhunsko vino iz vinorodnega podokoliša Haloze. Ključna sestavina blagovne znamke je visokokakovostno polnjena steklenica vina, zato so aktivnosti operacije vsebovale študijo, delavnice in strokovna predavanja, ki so dala teoretično osnovo za kakovosten produkt. Za kakovostno polnjenje pa je bila kupljena mobilna polnilna linija, ki bo poleg kakovosti prinesla tudi nižji strošek polnitve na steklenico. Polnilna linija Costral, ki je proizvedena v Franciji, je instalirana na tovorno vozilo in ima kapacitete 2.000 steklenic na uro. Je popolnoma avtomatizirana in tehnološko najnovejše izpopolnjena. Sestavljena je iz več avtomatiziranih modulov od filtracije, sterilizacije, polnjena, pranja, etiketiranja.

Doseženi kazalniki po zaključku operacije:
1 novi produkt/prototip na območju
20 uporabnikov enotne blagovne znamke
št. obiskovalcev 51

Več informacij o evropskih strukturnih in investicijskih skladih najdete na povezavi: www.eu-skladi.si

 

Operacijo sofinancirata Evropska Unija in Republika Slovenija.                        Program CLLD LAS Haloze.