KGZ Ptuj X
GO

Uvoženi biki lisastih pasem - ARHIV

Mleko:

IME BIKA                                              ŠT. BIKA POVZETEK V SLOVENŠČINI SSI  
IO 721440 PDF  november 2017 128* BM
REMMEL 721439 PDF november 2017 128 BM
VILLEROY 721443 PDF november 2017 140 BM
OTHELLO 721292 PDF november 2017 120 BM
REMITENT 721146 PDF november 2017 114 BM
JANDA 721400 PDF november 2017 130 BM
KLOSE 721398 PDF november 2017 126* BM
POSSMANN 721442 PDF november 2017 138* BM
MONUMENTAL 721387 PDF november 2017 131* BM
WOBBLER 721399 PDF november 2017 133 BM
VAENOMENAL 721388 PDF november 2017 131* BM
PETERHANS 721401 PDF november 2017 130 BM
HEADMASTER 721389 PDF november 2017 134 BM
MAHANGO Pp 721340 PDF november 2017 129 BM
INROS 721305 PDF november 2017 123 BM
WALOT 721046 PDF november 2017 126 BM

* GENOMSKI SKUPNI SELEKCIJSKI INDEKS (gGZW)