KGZ Ptuj X
GO

Info točke

Za potrebe informiranja kmetijskih gospodarstev o aktualnih razpisih Ministrstva za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano iz Programa razvoja podeželja imamo vzpostavljeno  Info točko, ki  sproti prenaša informacije do uporabnikov. 

Po izpostavah organiziramo predstavitve aktualnih razpisov in pogojev samih razpisov. Preko info točke poteka tudi prenos informacij do kmetijskih svetovalk in svetovalcev na posamezno izpostavo

Info točke so tudi prve informirane  o aktualnih informacijah glede samih razpisov na predstavitvah, ki jih pripravlja Ministrstvo za kmetijstvo gozdarstvo in  prehrano Republike Slovenije. Pretok informacij poteka tudi preko mreže za razvoj podeželja.