KGZ Ptuj X
GO

Oddelek Javne službe kmetijskega svetovanja

Kmetijska svetovalna služba kmetijskim gospodarstvom nudijo strokovno delo na območju petih upravnih enot: 

  • Lenart, 
  • Ormož,
  • Ptuj, 
  • Slovenska Bistrica in 
  • Radlje ob Dravi.

oziroma  na območju 34 lokalnih skupnosti v Podravju

Strokovno delo dopolnjujejo s specialistično kmetijsko svetovalno službo za področja govedoreje, prašičereje, ekonomike kmetijstva, razvoja podeželja, predelave mleka, namakanja v kmetijstvu in dopolnilnih dejavnosti na kmetijah.

Specialistična služba kmetijskega svetovanja svoje delo opravljala na območju Podravja, kjer se dopolnjuje s specialisti rastlinske proizvodnje iz zavoda Maribor, ter za področje predelave mleka za območje cele Slovenije.  

 

Oddelek za kmetijsko svetovanje KGZ Ptuj