KGZ Ptuj X
GO

ANALIZA ZAVIRALNIH SNOVI

Analizo zaviralnih snovi opravljamo z metodo Delvotest, kjer s pomočjo plošče z agarjem ugotovimo ali je v vzorcu mleka prisoten antibiotik.  

Vzorec za analizo zaviralnih snovi inkubiramo 3 ure na temperaturi 64°C.

Stekleničke v katerih stranke prinesejo vzorec za analizo zaviralnih snovi morajo biti čiste in suhe ter brez vidnih poškodb. Označene morajo biti nedvoumno (npr. ime ali/in številka krave). 

Vzorec mora biti nekonzerviran in hlajen na temperaturo 2-6°C.