KGZ Ptuj X
GO

Uvoženi biki lisaste pasme

Mleko:

IME BIKA                                ŠT. BIKA POVZETEK V SLOVENŠČINI SSI BM CENA (€)
INGMAR PP   721881 PDF november 2021 137*   17,00
EILFORT   721902 PDF november 2021 134*   15,00
HOKUSPOKUS   721838 PDF november 2021 136*   14,00
HEPHAISTOS   721919 PDF februar 2022 140*   14,00

* GENOMSKI SKUPNI SELEKCIJSKI INDEKS (gGZW) , BM - bikovske matere, SV - sperm vital

 

Meso:

IME BIKA              ŠT. BIKA POVZETEK V SLOVENŠČINI CENA (€)
HARLEY PP   721523 PDF april 2022 14,00