KGZ Ptuj X
GO

Uvoženi biki lisaste pasme

Mleko:

IME BIKA                                ŠT. BIKA POVZETEK V SLOVENŠČINI SSI   CENA (€)
HEISS NOVO   722112 PDF avgust 2023 149*   28,00
HUSIM PP NOVO   722161 PDF avgust 2023 137*   19,00
HIGLAND   722111 PDF april 2023 139*   14,00
SOLIST   722114 PDF avgust 2023 134*   9,00
GS SPUTNIK sexirano seme   722024 PDF avgust 2023 133*   42,00

* GENOMSKI SKUPNI SELEKCIJSKI INDEKS (gGZW) , SV - sperm vital,

Podatki povzeti po izračunu aprila in avgusta 2023.

 

Meso:

IME BIKA              ŠT. BIKA POVZETEK V SLOVENŠČINI CENA (€)