KGZ Ptuj X
GO

Dobrote slovenskih kmetij

Z imenom Dobrote slovenskih kmetij je poimenovan obsežen vsakoletni projekt, ki se pod okriljem Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije in Občine Ptuj ter z velikim entuziazmom, neusahljivo energijo in trdno odločenostjo zavodov po vsej Sloveniji, predvsem pa Kmetijsko gozdarskega zavoda Ptuj, ohraniti in spodbujati domače in kvalitetno, izvaja že od leta 1990.

Osnova projekta je celoletno delo kmetijskih strokovnjakov na terenu, pri čemer veliko vlogo odigrajo svetovalci za kmečko družino in dopolnilne dejavnosti na kmetijah ter za razvoj podeželja. Namen tega dela je čim več kmetij na Slovenskem spodbuditi k pridelavi zdrave domače hrane in neposrednemu trženju le te.

Za doseganje višje dodane vrednosti pridelkov je ključnega pomena predelava, zaradi česar se vedno več kmetij odloča za dopolnilne dejavnosti na kmetijah, kar jim odpira veliko večje možnosti. Med sodelujočimi kmetijami jih ima registrirano dopolnilno dejavnost že več kot 60%.

Za ugotavljanje kakovosti so organizirana senzorična strokovna ocenjevanja kar 13 skupin izdelkov. Po v drugi polovici januarja objavljenem razpisu okrog 600 kmetij, ki izpolnjujejo pogoje (vpis v register kmetijskih gospodarstev pri MKO), da v ocenjevanje več kot 1.100 dobrot. 

Med koncem februarja in sredino maja strokovne komisije s posebnimi referencami za posamezne skupine dobrot le-te senzorično ocenijo v skladu z natančnimi pravilniki, ki temeljijo na veljavni zakonodaji s področja kakovosti prehranskih izdelkov. Vse ocene posameznih izdelkov so skrbno zabeležene v zapisnikih, ki so osnova za podelitev priznanj.

Vrhunec projekta je razstava, ki je organizirana v minoritskem samostanu na Ptuju vsako leto, tretji vikend v maju. Obsežna štiridnevna prireditev vključuje razstavo dobrot, ki so prejele zlato, srebrno in bronasto priznanje, aktualne strokovne posvete in predavanja, bogato sejemsko dogajanje s ponudbo številnih dobrot, raznovrstni kulturni in zabavni program, predstavitve in seveda: podelitve trdo zasluženih priznanj. Te so potrditev pravega pristopa kmetijam, hkrati in nič manj pomembno pa verodostojna informacija kupcem, kje se lahko oskrbijo z res domačo, večinoma na tradicionalen in pod strogimi slovenskimi pravili pridelano hrano, ki bo prišla na njihove mize po čim krajši oskrbni poti.

V petindvajsetih letih je bilo podeljenih 15.032 priznanj: 5.735 zlatih, 4.919 srebrnih, 4.378 bronastih. Najboljšim pridelovalcem je bilo podeljenih kar 755 znakov kakovosti za trikrat zapored doseženo zlato priznanje za posamezno dobroto!

Pojem Dobrote slovenskih kmetij je uveljavljena blagovna znamka.

Znak Dobrote slovenskih kmetij katerekoli barve zagotavlja kakovostna živila z znanim poreklom, iz lokalno pridelanih surovin, predelana pretežno na tradicionalen način hrano. Zagotavlja domače!

 

 

 

 

 

 

> Več informacij o projektu dobite na spletnem mestu Dobrote slovenskih kmetij