KGZ Ptuj X
GO

Pogosta vprašanja in odgovori

Distribucija semena in potrošnega materiala: 

Distribucija semena poteka po vnaprej javljenem urniku vsak tretji teden.

Na območju Podravja v torek (področje med Ormožem in Mariborom), ter v petek (področje med Slovenskimi Konjicami in Ptujem). Za celjsko področje je razvoz semena v sredo ( področje Celja in Posavje) in v četrtek (področje Savinjske doline in Koroška). Teden dni pred razvozom prejmejo veterinarske organizacije in rejci, kateri imajo koncesijo za osemenjevanje v lastni čredi, dopis s katerim jih obveščamo o točnem datumu in uri distribucije. V dopisu je napisan tudi zadnji datum za naročila semena. Ta je pomemben predvsem za ostale pasme (ne lisasto), saj na podlagi naročil strank pripeljemo seme naročenih bikov iz Osemenjevalnega središča Preska. Naročila semena so mogoča preko telefona (02 749 36 35)  in preko elektronske pošte. V primeru zamude zadnjega roka za oddajo naročil Osemenjevalno središče Ptuj ne more jamčiti dostave semena točno izbranih bikov, katerega proizvaja Osemenjevalno središče Preska, v aktualnem razvozu, pač v šele ob naslednjem.

Zaradi spoštovanja veterinarsko sanitarnega reda v Osemenjevalnem središču Ptuj je prevzem semena na Osemenjevalnem središču PREPOVEDAN.