KGZ Ptuj X
GO
  • O KGZ Zavodu Ptuj

Oddelki

V zavodu je poleg uprave, v kateri se izvaja tudi računovodstvo za zavod in splošne zadeve, organiziranih šest oddelkov.

> Oddelek za kmetijsko svetovanje

> Oddelek za živinorejo 

> Osemenjevalno središče 

> Oddelek laboratorij 

> Oddelek računovodstvo za kmetije