Kmetijske aktualne novice

  št. 48

|

Novosti v programu razvoja podeželja

Novosti v Programu razvoja podeželja povezani s Kmetijsko okoljskimi in podnebnimi ukrepi

   :brošura

|

Zelenjadarstvo

V Podravju želimo vzpodbuditi razvoj pridelave večjih količin zelenjave. Imamo idealne naravne možnosti glede kvalitete zemljišč in možnosti koriščenja namakanja zaradi razpoložljivosti vodnih virov. Potrebujemo pa učinkovito organiziranost za trženje pridelkov in temu je namenjen strokovni posvet.
PRILOGE – preberite več

|

Dobrote Slovenskih kmetij 2015

Razpis za sodelovanje na 26. državni razstavi in ocenjevanju
Dobrote slovenskih kmetij 2015

|

POSEBNE OLAJŠAVE

KDO izpolni vlogo …
KDAJ mora zavezanec oddati vlogo …
KJE IN KAKO vloži vlogo …

  preberite več…

vloga za uveljavljanje olajšave za investiranje v kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti

Vloga za uveljavljanje posebne olajšave za vzdrževane družinske člane pri informativnem izračunu dohodnine

|

Predstavitev kataloga bikov

Vabimo vas na predstavitev kataloga bikov in predstavitev priporočenih bikov za osemenjevanje lisaste in črno-bele pasme v letu 2015…

|

Vabilo na strokovni posvet

Strokovni posvet bo v sredo 21.1.2015 ob 10. uri na KGZS Zavodu Ptuj

V Podravju želimo vzpodbuditi razvoj pridelave večjih količin zelenjave. Imamo idealne naravne možnosti glede kvalitete zemljišč in…

|

TEČAJ PREDELAVE MLEKA

Predviden datum tečaja je 12.2.2015 v šolski sirarni na KGZS Zavodu Ptuj, Ormoška cesta 28, Ptuj, s pričetkom ob 9.00 uri.

|

Tecaji za izvajalce varstva rastlin v februarju 2015

Kmetje, ki uporabljajo kemicna sredstva za varstvo rastlin (škropiva = FFS = fitofarmacevtska sredstva), morajo biti usposobljeni za njihovo uporabo. Na zahtevo kmetijskega inšpektorja morajo predložiti dokazilo o usposobljenosti…

|

Ukrep »Dobrobit živali« pri reji prašičev v letu 2015

Z ukrepom »Dobrobit živali« (v nadaljevanju: ukrep DŽ) iz Programa razvoja podeželja 2014–2020 (v nadaljevanju: PRP 14–20) ste nekateri prašičerejci že dobro seznanjeni, saj se je ukrep DŽ, kot prvi izmed ukrepov PRP 14 – 20, začel izvajati že v letu 2014, še pred potrditvijo PRP-ja.  Ker so tekom usklajevanj z Evropsko komisijo v postopku sprejemanja PRP 14 – 20, zgodile določene spremembe tudi pri…

|