Pomoč za zagon dejavnosti

Objavljen javni razpis za podukrep 6.1**; POMOČ ZA ZAGON DEJAVNOSTI ZA MLADE KMETE ZA LETO 2015**
Objava razpisa: http://www.mkgp.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/

:: članek

|

Vabilo k sodelovanju

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarsto in prehrano RS, Mreža za podeželje vabi prejemnike spredstev PRP k oddaji primerov projektov in praks PRP »Kako z evropskimi kmetijskimi sredstvi razvijamo slovensko podeželje?«

Preberite več…

|

Strokovna ekskurzija na Nizozemsko in v Belgijo

:: preberite več …

|

Sprejeta sprememba Uredbe o podaljšanju roka za vložitev zahtevkov

Podaljšanje roka za vložitev zahtevkov za izplačilo sredstev

Ljubljana, 26. 6. 2015 – Vlada Republike Slovenije je sprejela Uredbo o spremembah Uredbe o ukrepih 1., 3. in 4. osi Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2007–2013 v letih 2011–2013, s katero se podaljšuje zadnji možni rok za vlaganje zahtevkov za izplačilo sredstev, in sicer s 30. junija 2015 na 31. avgust 2015.

Upravičenci imajo možnost, da pred 30. junijem 2015 zaprosijo za podaljšanje roka za vložitev zahtevkov za izplačilo sredstev. Obrazložen zahtevek za spremembo obveznosti morajo upravičenci, ki želijo podaljšanje roka, poslati na Agencijo RS za kmetijske trge in razvoj podeželja. Zaradi kratkega roka, priporočamo, da upravičenci pošljejo zahtevke tudi v pisni obliki.

S sprejeto uredbo možnost podaljšanja roka za sprejem zahtevkov za izplačilo sredstev plačilni agenciji še omogoča pravočasno obdelavo prejetih zahtevkov in izplačilo do konca leta 2015 kot je to določeno z EU predpisi.

Več informacij lahko zainteresirani dobijo:

na spletni strani Agencije Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja: http://www.arsktrp.gov.si/ in
–    na spletni strani programa razvoja podeželja:
http://www.program-podezelja.si/.

Mreža za podeželje
MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO

tel: 00386 1 478 9393 (Martina)
tel: 00386 1 478 9136 (Matej)

|

Izvajanje prekrškovnih postopkov

Kmetije, ki so bili v letu 2014 zavezanci za pavšalno nadomestilo morajo po zakonu do 31.01. naslednjega leta podati poročilo o letnem prometu s pavšalom, tudi v kolikor so imeli 0 EUR prometa. V primeru, da tega poročila niso oddali je zadnji rok za samoprijavo 30.06.2015 za leto 2014. Po tem datumu bo FURS izvajal prekrškovne ukrepe in izdajal plačilne naloge od 200 do 1.200 EUR za posamezno kmetijo.

: obvestilo

|

Obvezno zatiranje ameriškega škržatka

Preberite več v obvestilu “Obvezno zatiranje ameriškega škržatka zaradi preprečevanja širjenja zlate trsne rumenice”

  : obvestilo

|

Obrazci za vodenje evidenc

Obrazci za vodenje evidenc za kmetijsko okolje in podnebne ukrepe na kmetijah.
Vodenje evidenc je v novem progranskem obdobju obvezno na predpisanih obrazcih, ki so v prilogi.
  : obrazci

|

Govedorejska razstava

Vabljeni na govedorejsko razstavo v Lenartu v Slovenskih goricah, hipodrom Polena, 29.5.2015

: vabilo

|

Demonstracijska delavnica

Predstavitev namakalne tehnike za namakanje kmetijskih površin na kmetiji Leben v Moškanjcih, ki bo v četrtek 15.5.2015 ob 11.uri.

  : vabilo

|

FFS – vabilo

VABILO na obnovitveni tečaj za izvajalce varstva rastlin.
Vabimo vas, da se udeležite obnovitvenega tečaja za izvajalce varstva rastlin – tečaj iz FFS, ki bo v sredo, 10. junija 2015 ob 16. uri

|