Kmetijske aktualne novice

  št. 54

izbrana kakovost – Slovenija

Nova nacionalna shema kakovosti: »izbrana kakovost – Slovenija«

Da bi potrošnikom na prodajnih mestih olajšali izbiro v Sloveniji pridelanih in predelanih proizvodov, je Slovenija vzpostavila novo nacionalno shemo kakovosti »izbrana kakovost«. Ta bo pridelovalcem in predelovalcem omogočala, da svoje kakovostne proizvode certificirajo in enotno označijo z znakom »izbrana kakovost – Slovenija«.

  : preberite več…

Infrastruktura namakanja in rastlinjaki

Vabimo vas na delavnico “Infrastruktura namakanja in rastlinjaki” v sredo 13.julija s pričetkom ob 10.uri …

: vabilo

Dan odprtih vrat

KGZS Zavod Ptuj vabi 10.6.2016 na dan odprtih vrat

  : preberite si vabilo

Kmetijske aktualne novice

  št. 53.

URNIK TEČAJEV FFS V MAJU IN JUNIJU 2016

Kmetijsko gozdarski zavod Ptuj, organizira v maju in juniju 2016 tri osnovne tečaje za izvajalce varstva rastlin po urniku v prilogi :

 

Obstoj družinske kmetije

Vabimo vas na predavanje in razpravo : Narodni dom Ptuj, Jadranska ulica 13, Ptuj

v petek, 20.maja ob 10.uri

Ocena škode po pozebi na kmetijskih rastlinah

V torek 26. 4. 2016 in iz srede 27. 4 na četrtek 28.4. 2016 je kmetijstvo v Podravju prizadela pomladanska pozeba. V četrtek zjutraj 28.4. 2016 pa je škodo na kmetijskih rastlinah povzročil tudi snega, ki je zaradi teže lomil šibke mlade poganjke in tudi…

Bela omela

Bela omela – uničevalka visokodebelnih sadnih dreves

Bela omela – Viscum album je zimzelena parazitska rastlina iz družine lanikovk in je pri nas najbolj znana drevesna polzajedalka…

preberite več…

Obvestilo – vodovarstveno območje VVO I

Kmetijska gospodarstva, ki kmetujejo na najožjem vodovarstvenem območju VVO I…

  : obvestilo in zahtevek :