Kmečka gospodinjstva in zakon o dohodnini

Novela Zakona o dohodnini ZDoh-2P je prinesla nekatere spremembe na področju obdavčitve dohodkov iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti. Kmečka gospodinjstva, ki so morala z letom 2014 ali 2015 obvezno vstopiti v sistem obdavčitve kmetijskih dejavnosti …

|

Obvestilo vinogradnikom in vinarjem

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano obvešča vse vinogradnike in vinarje, da so se dolžni vpisati v register pridelovalcev grozdja in vina.

|

Kmetijske aktualne novice

  št. 49.

|

Vročinski stres pri govedu

Pri govedu se pri temperaturah nad 25°C upočasni metabolizem, počasnejši je pretok krme skozi prebavila in v sled tega tudi manjše zauživanje krme…

  preberite več…

Članek lahko poslušate tudi na straneh Radio ognjišče

|

Vabilo na predstavitev javnega razpisa

Vabilo na predstavitev javnega razpisa iz naslova podukrepa 6.1 Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete iz Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014–2020*
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano vas v sodelovanju z Kmetijsko gozdarsko zbornico Slovenije vabi na predstavitev prvega javnega razpisa iz naslova podukrepa 6.1 Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete iz Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014–2020.
Predstavitve bodo potekale:
- v Mariboru: sreda, 19. 8. 2015 ob 11. uri, v prostorih Kmetijskega zavoda Maribor, Vinarska ulica 14;
- v Novi Gorici: četrtek, 20. 8. 2015 ob 11. uri, v prostorih Mestne občine Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1;
- v Ljubljani: petek, 21. 8. 2015 ob 11. uri, v poslovni zgradbi Triglav (nekdanji Slovenijales), Dunajska 22, Ljubljana, v veliki sejni sobi v pritličju zgradbe.
Število mest je omejeno, zato vas prosimo, da svojo udeležbo na predstavitvi potrdite do 17. 8. 2015 na elektronski naslov mreza-podezelje.mkgp@gov.si
:: vabilo

|

Pomoč za zagon dejavnosti

Objavljen javni razpis za podukrep 6.1**; POMOČ ZA ZAGON DEJAVNOSTI ZA MLADE KMETE ZA LETO 2015**
Objava razpisa: http://www.mkgp.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/

:: članek

|

Vabilo k sodelovanju

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarsto in prehrano RS, Mreža za podeželje vabi prejemnike spredstev PRP k oddaji primerov projektov in praks PRP »Kako z evropskimi kmetijskimi sredstvi razvijamo slovensko podeželje?«

Preberite več…

|

Strokovna ekskurzija na Nizozemsko in v Belgijo

:: preberite več …

|

Sprejeta sprememba Uredbe o podaljšanju roka za vložitev zahtevkov

Podaljšanje roka za vložitev zahtevkov za izplačilo sredstev

Ljubljana, 26. 6. 2015 – Vlada Republike Slovenije je sprejela Uredbo o spremembah Uredbe o ukrepih 1., 3. in 4. osi Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2007–2013 v letih 2011–2013, s katero se podaljšuje zadnji možni rok za vlaganje zahtevkov za izplačilo sredstev, in sicer s 30. junija 2015 na 31. avgust 2015.

Upravičenci imajo možnost, da pred 30. junijem 2015 zaprosijo za podaljšanje roka za vložitev zahtevkov za izplačilo sredstev. Obrazložen zahtevek za spremembo obveznosti morajo upravičenci, ki želijo podaljšanje roka, poslati na Agencijo RS za kmetijske trge in razvoj podeželja. Zaradi kratkega roka, priporočamo, da upravičenci pošljejo zahtevke tudi v pisni obliki.

S sprejeto uredbo možnost podaljšanja roka za sprejem zahtevkov za izplačilo sredstev plačilni agenciji še omogoča pravočasno obdelavo prejetih zahtevkov in izplačilo do konca leta 2015 kot je to določeno z EU predpisi.

Več informacij lahko zainteresirani dobijo:

na spletni strani Agencije Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja: http://www.arsktrp.gov.si/ in
–    na spletni strani programa razvoja podeželja:
http://www.program-podezelja.si/.

Mreža za podeželje
MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO

tel: 00386 1 478 9393 (Martina)
tel: 00386 1 478 9136 (Matej)

|

Izvajanje prekrškovnih postopkov

Kmetije, ki so bili v letu 2014 zavezanci za pavšalno nadomestilo morajo po zakonu do 31.01. naslednjega leta podati poročilo o letnem prometu s pavšalom, tudi v kolikor so imeli 0 EUR prometa. V primeru, da tega poročila niso oddali je zadnji rok za samoprijavo 30.06.2015 za leto 2014. Po tem datumu bo FURS izvajal prekrškovne ukrepe in izdajal plačilne naloge od 200 do 1.200 EUR za posamezno kmetijo.

: obvestilo

|