Obvestilo

Obveščam, vas, da je na spletni strani MKGP objavljeno Obvestilo o začetku vlaganja zahtevkov za škodo po pozebi in snegu 2016 in sicer na povezavi:
http://www.mkgp.gov.si/si/medijsko_sredisce/novica/article/12447/9173/0/
V tem sporočilu je tudi povezava na Agencijsko stran, kjer je na voljo obrazec.

|

Vodenje knjigovodstva na kmetijah – FADN

Vse tiste, ki vodite knjigovodstvo FADN, oziroma ga nameravate pričeti voditi vabimo na predavanje:
Vodenje knjigovodstva na kmetijah po FADN metodologiji, ki bo v dvorani KGZS Zavoda Ptuj, Ormoška cesta 28 v petek, 20.1.2017 ob 9.00 uri ali v sredo, 25.1.2017 ob 17.00 uri

  : vabilo

|

Vabilo

Posvet načrtovanja in organiziranja pridelave ter trženja pridelkov vrtnarstva in zelenjadarstva v Podravju

  preberite več…

|

Preventivni ukrepi ob pojavu ptičje gripe H5N8

Pozornost pri izvajanju preventivnih ukrepov za preprečevanje okužbe z virusom aviarne influence H5 N8 ali ptičje gripe

SPOROČILO ZA JAVNOST – AVIARNA INFLUENCA

|

Tečaji FFS

Urnuk tečajev FFS v januarju in februarju 2017

|

Program izobraževanj za kmetovalce

Program izobraževanj za kmetovalce 2016  2017

Ptuj , Lenart , Ormož ,  Sl.Bistrica ,  Radlje ob Dravi

|

Predstavitev javnih razpisov

Vabimo vas na predstavitve javnih razpisov :

  •  6. javni razpis za podukrep 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2016; namenjen naložbam v prilagoditev kmetovanja na gorskih območjih,
  •  7. javni razpis za podukrep 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2016; namenjen naložbam za ekološko pridelavo hrane,
  •  1. javni razpis za podukrep 3.1 Podpora za novo sodelovanje v shemah kakovosti v letu 2016,

ki bodo: 7.12.2016 v Lenartu , 9.12.2016 v Št.Janžu pri Radljah , 12.12.2016 v Slovenski Bistrici  in 13.12.2016 na Ptuju .

|

Javni razpisi

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano objavlja naslednje javne razpise :

  •  6. javni razpis za podukrep 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2016; namenjen naložbam v prilagoditev kmetovanja na gorskih območjih
  •  7. javni razpis za podukrep 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2016; namenjen naložbam za ekološko pridelavo hrane
  •  1. javni razpis za podukrep 4.3 Podpora za naložbe v infrastrukturo, povezano z razvojem, posodabljanjem ali prilagoditvijo kmetijstva in gozdarstva; namenjen naložbam v izvedbo agromelioracij na komasacijskih območjih

|

Kmetijske aktualne novice

  št. 55

|

Podeljen je naziv IMK 2016

Ob jubileju, 10. podelitvi naziva »Inovativni mladi kmet«, smo se zbrali na prireditvi v Ljubljani, na povabilo predsednika države, v kristalni palači. Projekt vedno izvedemo partnersko, med KGZS, posameznimi zavodi in Zvezo slovenske podeželske mladine (ZSPM). Na svečanosti smo od gostitelja in veliko visokih protokolarnih gostov slišali kopico priznanj in zahval za…

preberite več…

|