Dražba plemenskih telic

Z namenom spodbujanja trga s plemensko živino organizira Zveza društev rejcev govedi lisaste pasme v sodelovanju s Pomurskim sejmom in strokovnimi službami »Dražbo plemenskih telic lisaste pasme«, ki bo v četrtek 09.04.2015 s pričetkom ob 10.00 uri na sejmišču v Gornji Radgoni.

|

OSNOVNI TEČAJ FFS

Če želite pridobiti potrdilo o usposobljenosti iz fitomedicine za izvajalce varstva rastlin, vas vabimo na osnovno usposabljanje za izvajalce varstva rastlin, ki ga bomo izvedli v času od 13. do 22. aprila 2015, po spodaj navedenem programu :

|

kviz – mladi in kmetijstvo 2015

Vabljeni na kviz, ki bo v cetrtek, 26.3.2015 ob 19. uri v Kulturnem domu Lenart

|

KAKOVOSTNA PRIDELAVA IN PREDELAVA OLJNIC

V okviru projekta “Dobrote slovenskih kmetij – ker vem, kaj jem” vas vabimo v ponedeljek, 30.3.2015 na predavanje z delavnico na temo: KAKOVOSTNA PRIDELAVA IN PREDELAVA OLJNIC
Lokacija: dvorana KGZS Zavoda Ptuj, Ormoška c. 28, Ptuj

   – vabilo

|

NAVODILO ZA ODVZEM VZORCEV TAL

NAVODILO ZA ODVZEM VZORCEV TAL ZA N min ANALIZO (TALNI NITRATNI TEST)

Nmin analiza tal na vsebnost dušika (N) se opravlja pred dognojevanjem kmetijskih
rastlin (kultur) na njivah z namenom določitve potrebnega odmerka dušikovih gnojil.

|

Tečaj predelave mleka

Predviden datum tečaja je 25.3.2015 v šolski sirarni na Kmetijsko gozdarskem zavodu na Ptuju s pričetkom ob 9.00 uri. Iz vsebine:
- praktičen prikaz izdelave poltrdega sira (gauda)
- albuminska skuta
- prikaz izdelave sveže skute (laktični siri) oz. skutnih namazov
- prikaz izdelave jogurta

|

Kmetijske aktualne novice

  št. 48

|

Novosti v programu razvoja podeželja

Novosti v Programu razvoja podeželja povezani s Kmetijsko okoljskimi in podnebnimi ukrepi

   :brošura

|

Zelenjadarstvo

V Podravju želimo vzpodbuditi razvoj pridelave večjih količin zelenjave. Imamo idealne naravne možnosti glede kvalitete zemljišč in možnosti koriščenja namakanja zaradi razpoložljivosti vodnih virov. Potrebujemo pa učinkovito organiziranost za trženje pridelkov in temu je namenjen strokovni posvet.
PRILOGE – preberite več

|

Dobrote Slovenskih kmetij 2015

Razpis za sodelovanje na 26. državni razstavi in ocenjevanju
Dobrote slovenskih kmetij 2015

|