Vabilo

Osnovno usposabljanja za izvajalce varstva rastlin, ki ga bomo izvedli v času od 20. do 26. maja 2014

|

Uvajanje kakovostnih proizvodov

30 urno usposabljanje v obliki delavnic s pričetkom v petek, 7.3.2014 ob 9.00 uri na kmetiji Požegar, Bišečki vrh 30a, 2254 Trnovska vas na temo:
»UVAJANJE KAKOVOSTNIH PROIZVODOV PRI PREDELAVI MESA NA KMETIJAH“,
katerega Kmetijska svetovalna služba pri KGZS Zavodu Ptuj organizira s pomočjo črpanja evropskih sredstev iz Ukrepa 111

vabilo in prijavnica

|

Predavanja o pridelavi jagodičevja

V ponedeljek 17. 3.2014 ob 9 uri vas vabimo na strokovna predavanja o pridelavi jagodičevja…

|

Tečaji FFS v mesecu marcu

Vabimo vas, da se udeležite obnovitvenega tečaja za izvajalce varstva rastlin –tečaj iz FFS, ki bo v torek, 18.03.2014 ob 16. uri v gasilskem domu v Dornavi

|

Tečaj predelave mleka za začetnike

8 urno usposabljanje v obliki delavnice v ponedeljek, 24.2.2014 s pričetkom ob 9.00 uri v učni sirarni KGZS Zavoda Ptuj, Ormoška cesta 28, Ptuj na temo:
TEČAJ PREDELAVE MLEKA ZA ZAČETNIKE
katerega Kmetijska svetovalna služba pri KGZS Zavodu Ptuj organizira s pomočjo črpanja evropskih sredstev iz Ukrepa 111

vabilo in prijavnica

|

Pestrost kakovostne ponudbe…

8 urno usposabljanje v obliki delavnice v torek, 18.2.2014 s pričetkom ob 10.00 uri v Vidovi kleti na Vidmu pri Ptuju, na temo:
»KAKO IZBOLJŠATI PESTROST KAKOVOSTNE PONUDBE NA PODEŽELJU«
katerega Kmetijska svetovalna služba pri KGZS Zavodu Ptuj organizira s pomočjo črpanja evropskih sredstev iz Ukrepa 111

vabilo in prijavnica

|

Obvestilo o podaljšanju razpisa

Podaljšujemo razpis za sodelovanje na 25. državni razstavi in ocenjevanju DOBROTE SLOVENSKIH KMETIJ NA PTUJU 2014

|

Pestrost kakovostne ponudbe na podeželju

8 urno usposabljanje v obliki delavnice v četrtek, 13.2.2014 s pričetkom ob 9.00 uri v Gostilni pri Marti, Cvetkovci 50, 2273 Cvetkovci, na temo:
»KAKO IZBOLJŠATI PESTROST KAKOVOSTNE PONUDBE NA PODEŽELJU«
katerega Kmetijska svetovalna služba pri KGZS Zavodu Ptuj organizira s pomočjo črpanja evropskih sredstev iz Ukrepa 111

vabilo in prijavnica

|

Smernice dobre higienske prakse…

15 urno usposabljanje v obliki delavnice v torek, 11.2.2014 in v sredo, 12.2.2014 s pričetkom ob 9.00 uri v dvorani Kmetijske zadruge Ormož-Marof, Hardek 34, 2270 Ormož na temo:
»SMERNICE DOBRE HIGIENSKE PRAKSE ZA PREDELAVO GROZDJA V VINO«
katerega Kmetijska svetovalna služba pri KGZS Zavodu Ptuj organizira s pomočjo črpanja evropskih sredstev iz Ukrepa 111
vabilo in prijavnica

|

Kako izboljšati pestrost ponudbe…

8 urno usposabljanje v obliki delavnice v četrtek, 6.2.2014 s pričetkom ob 9.00 uri na Turistični kmetiji Druzovič Mojce in Marjana, Drbetinci 26, 2255 Vitomarci, na temo:
»KAKO IZBOLJŠATI PESTROST KAKOVOSTNE PONUDBE NA PODEŽELJU«
katerega Kmetijska svetovalna služba pri KGZS Zavodu Ptuj organizira s pomočjo črpanja evropskih sredstev iz Ukrepa 111

vabilo in prijavnica

|