Dan odprtih vrat

KGZS Zavod Ptuj vabi 10.6.2016 na dan odprtih vrat

  : preberite si vabilo

Kmetijske aktualne novice

  št. 53.

URNIK TEČAJEV FFS V MAJU IN JUNIJU 2016

Kmetijsko gozdarski zavod Ptuj, organizira v maju in juniju 2016 tri osnovne tečaje za izvajalce varstva rastlin po urniku v prilogi :

 

Obstoj družinske kmetije

Vabimo vas na predavanje in razpravo : Narodni dom Ptuj, Jadranska ulica 13, Ptuj

v petek, 20.maja ob 10.uri

Ocena škode po pozebi na kmetijskih rastlinah

V torek 26. 4. 2016 in iz srede 27. 4 na četrtek 28.4. 2016 je kmetijstvo v Podravju prizadela pomladanska pozeba. V četrtek zjutraj 28.4. 2016 pa je škodo na kmetijskih rastlinah povzročil tudi snega, ki je zaradi teže lomil šibke mlade poganjke in tudi…

Bela omela

Bela omela – uničevalka visokodebelnih sadnih dreves

Bela omela – Viscum album je zimzelena parazitska rastlina iz družine lanikovk in je pri nas najbolj znana drevesna polzajedalka…

preberite več…

Obvestilo – vodovarstveno območje VVO I

Kmetijska gospodarstva, ki kmetujejo na najožjem vodovarstvenem območju VVO I…

  : obvestilo in zahtevek :

Problemska konferenca

Problemska konferenca “Kdo bo v bodoče obdeloval slovensko državno zemljo?” bo 7.3.2016 ob 13. uri…

  vabilo

Javne predstavitve objavljenih razpisov s področja kmetijstva in gozdarstva

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano objavlja termine predstavitev aktualnih javnih razpisov Programa razvoja podeželja 2014–2020. To so javni razpisi iz podukrepa 4.1 – Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2016, podukrepa 4.2 – Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov za leto 2016, podukrepa 4.3 – Podpora za naložbe v ureditev gozdne infrastrukture in podukrepa 8.6 – javni razpis za operacijo naložbe v nakup nove mehanizacije in opreme za sečnjo in spravilo lesa iz PRP 2014-2020 za leto 2016.
V dvorani KGZS Zavoda Ptuj bosta potekali predstavitvi po določenih podukrepih v sredo, 24.2.2016 ob 10.00 uri in v četrtek, 10.3.2016 ob 10.30 uri

vabilo 24.2.2016           vabilo 10.3.2016
Podrobnejše informacije o objavljenih razpisih so na voljo na spletni strani:
http://www.mkgp.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/

Urnik tečajev FFS

Kmetje, ki uporabljajo kemicna sredstva za varstvo rastlin (škropiva = FFS = fitofarmacevtska sredstva), morajo biti usposobljeni za njihovo uporabo. Po pridobitvi potrdila se morajo vsakih 5 let udeležiti obnovitvenega usposabljanja za izvajalce varstva rastlin, na osnovi katerega jim izvajalec usposabljanja podaljša veljavnost potrdila za nadaljnjih 5 let.

urnik tečajev v marcu in aprilu 2016