Predstavitev javnih razpisov

Vabimo vas na predstavitve javnih razpisov :

  •  6. javni razpis za podukrep 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2016; namenjen naložbam v prilagoditev kmetovanja na gorskih območjih,
  •  7. javni razpis za podukrep 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2016; namenjen naložbam za ekološko pridelavo hrane,
  •  1. javni razpis za podukrep 3.1 Podpora za novo sodelovanje v shemah kakovosti v letu 2016,

ki bodo: 7.12.2016 v Lenartu , 9.12.2016 v Št.Janžu pri Radljah , 12.12.2016 v Slovenski Bistrici  in 13.12.2016 na Ptuju .

|

Javni razpisi

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano objavlja naslednje javne razpise :

  •  6. javni razpis za podukrep 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2016; namenjen naložbam v prilagoditev kmetovanja na gorskih območjih
  •  7. javni razpis za podukrep 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2016; namenjen naložbam za ekološko pridelavo hrane
  •  1. javni razpis za podukrep 4.3 Podpora za naložbe v infrastrukturo, povezano z razvojem, posodabljanjem ali prilagoditvijo kmetijstva in gozdarstva; namenjen naložbam v izvedbo agromelioracij na komasacijskih območjih

|

Kmetijske aktualne novice

  št. 55

|

Podeljen je naziv IMK 2016

Ob jubileju, 10. podelitvi naziva »Inovativni mladi kmet«, smo se zbrali na prireditvi v Ljubljani, na povabilo predsednika države, v kristalni palači. Projekt vedno izvedemo partnersko, med KGZS, posameznimi zavodi in Zvezo slovenske podeželske mladine (ZSPM). Na svečanosti smo od gostitelja in veliko visokih protokolarnih gostov slišali kopico priznanj in zahval za…

preberite več…

|

Javni razpis

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano objavlja :
1. javni razpis za podukrep 3.1 Podpora za novo sodelovanje v shemah kakovosti v letu 2016, katerega namen je pokritje stalnih stroškov, ki jih ima kmetijsko gospodarstvo oziroma pravna oseba zaradi vključitve v upravičeno shemo kakovosti oziroma zaradi vključitve proizvoda v upravičeno shemo kakovosti.

|

Tečaj predelave mleka

Predviden datum tečaja je 25.11.2016 (petek) v šolski sirarni na Kmetijsko Gozdarskem Zavodu na Ptuju s pričetkom ob 9.00 uri.

|

Predstavitev javnega razpisa

Vabimo vas na predstavitev Javnega razpisa za operacijo naložbe v pred industrijsko predelavo lesa iz PRP 2014-2020 za leto 2016, ki bo v sredo, 16.11.2016 v dvorani gasilskega doma v Radljah ob Dravi s pričetkom ob 9.00 uri.

|

Predstavitev javnih razpisov

Vabimo vas na predstavitev javnih razpisov, ki bo v torek, 15.11.2016 v prostorih dvorane KGZ Ptuj, Ormoška 28, 2250 Ptuj s pričetkom ob 9.00 uri.

  • 5. javni razpis za podukrep 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2016
  • Javni razpis za operacijo naložbe v pred industrijsko predelavo lesa iz PRP 2014-2020 za leto 2016
  • Javni razpis za pred-financiranje projektov kmetijskih gospodarstev z odobrenimi evropskimi sredstvi – PFA 2016

|

Javni razpis

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano objavlja :
5. javni razpis za podukrep 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2016
(namenjen naložbam kmetijskih gospodarstev na vodovarstvenih območjih, ki so določena v skladu s predpisi Vlade RS, ki urejajo vodovarstvena območja)

|

Javni razpis

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano objavlja :
Javni razpis za operacijo naložbe v pred industrijsko predelavo lesa iz PRP 2014-2020 za leto 2016

|