URNIK TEČAJEV FFS V NOVEMBRU IN DECEMBRU 2017

Kmetje, ki uporabljajo kemična sredstva za varstvo rastlin (škropiva = FFS = fitofarmacevtska sredstva), morajo biti usposobljeni za njihovo uporabo. Na zahtevo kmetijskega inšpektorja morajo predložiti dokazilo o usposobljenosti (Potrdilo o pridobitvi znanja iz fitomedicine za izvajalce varstva raslin), katero pridobijo na osnovnem usposabljanju. To potrdilo morajo predložiti tudi trgovcu ob nakupu fitofarmacevtskega sredstva. Po pridobitvi potrdila se morajo vsakih 5 let udeležiti obnovitvenega usposabljanja za izvajalce varstva rastlin, na osnovi katerega jim izvajalec usposabljanja podaljša veljavnost potrdila za nadaljnjih 5 let. V novembru in decembru 2017, na Kmetijsko gozdarskem zavodu Ptuj, organiziramo naslednje tečaje za izvajalce varstva rastlin :

: vabilo

|

Predstavitev javnega razpisa za Podukrep 6.3

Vabimo vas na predstavitve javnega razpisa za Podukrep 6.3; Pomoč za zagon dejavnosti, namenjene razvoju majhnih kmetij, ki bodo 19.10.2017 na treh lokacijah na območju KSS Radlje ob Dravi, 26.10.2017 v Lenartu, 2.11.2017 na treh lokacijah na območju KSS Slovenska Bistrica, 8.11.2017 na Ptuju in 14.11.2017 v Podlehniku

: več o razpisu   : Ptuj   : Lenart   : Podlehnik   : Radlje   : Slovenska Bistrica

|

Vabilo na srečanje članov panožnega krožka za kmetije

Vabilmo vas na 4. srečanje članov panožnega krožka za kmetije vključene v ekološko pridelavo

  : vabilo

|

Vabimo vas na predstavitev :

Evropskega partnerstva za inovacije (EIP AGRI) v okviru ukrepa Sodelovanje iz Programa razvoja podeželja 2014-2020. Vabljeni na predstavitev na Ptuju, ki bo v sredo, 25.10.2017 ob 10.00 uri v dvorani KGZS Zavoda Ptuj, Ormoška cesta 28.

: vabilo

|

Obvestilo vinogradnikom

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano obvešča vse vinogradnike, da bo Inšpektorat Republike Slovenije za kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo in ribištvo v času trgatve izvajal nadzor nad …

: obvestilo   : spremni dokument   : priloga

|

Obvestilo

Za tiste, ki se želijo vključiti v EK in se preusmeriti z letom 2018…

|

Invazivne rastline

Kmetijska gospodarstva, ki uveljavljajo ukrepe kmetijske politike, so dolžna izpolnjevati tudi vse zahteve navskrižne skladnosti ki se navezujejo na določeno kmetijo. Širitev tujerodnih invazivnih rastlin je potrebno zatirati na površinah, ki …

: preberite več…

|

Državno tekmovanje oračev

Vabimo vas :

61. državno tekmovanje oračev Slovenije
23. državno tekmovanje dijakov biotehniških šol

: vabilo

Strokovno predavanje : STRNIŠČNI DOSEVKI OD PRIDELAVE DO UPORABE

: vabilo

|

Vabilo na delavnico

Vabimo vas na 3. srečanje članov panožnega krožka  za  kmetije vključene v  ekološko pridelavo.

: vabilo

|

Predstavitev razpisov

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je objavilo nove razpise za naložbe v kmetijska gospodarstva, zato vas vabimo na predstavitev, ki bo v PETEK, 01.09.2017 ob 10. uri v sejni sobi KMETIJSKE SVETOVALNE SLUŽBE SLOVENSKA BISTRICA

|