kviz – mladi in kmetijstvo 2015

Vabljeni na kviz, ki bo v cetrtek, 26.3.2015 ob 19. uri v Kulturnem domu Lenart

|

KAKOVOSTNA PRIDELAVA IN PREDELAVA OLJNIC

V okviru projekta “Dobrote slovenskih kmetij – ker vem, kaj jem” vas vabimo v ponedeljek, 30.3.2015 na predavanje z delavnico na temo: KAKOVOSTNA PRIDELAVA IN PREDELAVA OLJNIC
Lokacija: dvorana KGZS Zavoda Ptuj, Ormoška c. 28, Ptuj

   – vabilo

|

NAVODILO ZA ODVZEM VZORCEV TAL

NAVODILO ZA ODVZEM VZORCEV TAL ZA N min ANALIZO (TALNI NITRATNI TEST)

Nmin analiza tal na vsebnost dušika (N) se opravlja pred dognojevanjem kmetijskih
rastlin (kultur) na njivah z namenom določitve potrebnega odmerka dušikovih gnojil.

|

Tečaj predelave mleka

Predviden datum tečaja je 25.3.2015 v šolski sirarni na Kmetijsko gozdarskem zavodu na Ptuju s pričetkom ob 9.00 uri. Iz vsebine:
- praktičen prikaz izdelave poltrdega sira (gauda)
- albuminska skuta
- prikaz izdelave sveže skute (laktični siri) oz. skutnih namazov
- prikaz izdelave jogurta

|

Kmetijske aktualne novice

  št. 48

|

Novosti v programu razvoja podeželja

Novosti v Programu razvoja podeželja povezani s Kmetijsko okoljskimi in podnebnimi ukrepi

   :brošura

|

Zelenjadarstvo

V Podravju želimo vzpodbuditi razvoj pridelave večjih količin zelenjave. Imamo idealne naravne možnosti glede kvalitete zemljišč in možnosti koriščenja namakanja zaradi razpoložljivosti vodnih virov. Potrebujemo pa učinkovito organiziranost za trženje pridelkov in temu je namenjen strokovni posvet.
PRILOGE – preberite več

|

Dobrote Slovenskih kmetij 2015

Razpis za sodelovanje na 26. državni razstavi in ocenjevanju
Dobrote slovenskih kmetij 2015

|

POSEBNE OLAJŠAVE

KDO izpolni vlogo …
KDAJ mora zavezanec oddati vlogo …
KJE IN KAKO vloži vlogo …

  preberite več…

vloga za uveljavljanje olajšave za investiranje v kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti

Vloga za uveljavljanje posebne olajšave za vzdrževane družinske člane pri informativnem izračunu dohodnine

|

Predstavitev kataloga bikov

Vabimo vas na predstavitev kataloga bikov in predstavitev priporočenih bikov za osemenjevanje lisaste in črno-bele pasme v letu 2015…

|