Posvet o prenovi ureditve kmetijske zemljiške politike

MKGP in KGZS Zavod Ptuj organizirata 20.3.2017 posvet o prenovi ureditve kmetijske zemljiške politike…

Gradivo : Delovna skupina Ptuj kmetijska zemljiška politika

Gradivo : Trije modeli zemljiška politika

|

Zavarovanje v kmetijstvu

Namen brošure je dvigniti raven ozaveščenosti in informiranosti slovenskih kmetov, da bi se v večji meri odločali za zavarovanje svoje kmetijske pridelave in bi si pri sklepanju tovrstnih zavarovanj ustvarili pravo sliko…

|

Kmetijske aktualne novice

  št. 56

|

Obvestilo

Obveščam, vas, da je na spletni strani MKGP objavljeno Obvestilo o začetku vlaganja zahtevkov za škodo po pozebi in snegu 2016 in sicer na povezavi:
http://www.mkgp.gov.si/si/medijsko_sredisce/novica/article/12447/9173/0/
V tem sporočilu je tudi povezava na Agencijsko stran, kjer je na voljo obrazec.

|

Vodenje knjigovodstva na kmetijah – FADN

Vse tiste, ki vodite knjigovodstvo FADN, oziroma ga nameravate pričeti voditi vabimo na predavanje:
Vodenje knjigovodstva na kmetijah po FADN metodologiji, ki bo v dvorani KGZS Zavoda Ptuj, Ormoška cesta 28 v petek, 20.1.2017 ob 9.00 uri ali v sredo, 25.1.2017 ob 17.00 uri

  : vabilo

|

Vabilo

Posvet načrtovanja in organiziranja pridelave ter trženja pridelkov vrtnarstva in zelenjadarstva v Podravju

  preberite več…

|

Preventivni ukrepi ob pojavu ptičje gripe H5N8

Pozornost pri izvajanju preventivnih ukrepov za preprečevanje okužbe z virusom aviarne influence H5 N8 ali ptičje gripe

SPOROČILO ZA JAVNOST – AVIARNA INFLUENCA

|

Tečaji FFS

Urnuk tečajev FFS v januarju in februarju 2017

|

Program izobraževanj za kmetovalce

Program izobraževanj za kmetovalce 2016  2017

Ptuj , Lenart , Ormož ,  Sl.Bistrica ,  Radlje ob Dravi

|

Predstavitev javnih razpisov

Vabimo vas na predstavitve javnih razpisov :

  •  6. javni razpis za podukrep 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2016; namenjen naložbam v prilagoditev kmetovanja na gorskih območjih,
  •  7. javni razpis za podukrep 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2016; namenjen naložbam za ekološko pridelavo hrane,
  •  1. javni razpis za podukrep 3.1 Podpora za novo sodelovanje v shemah kakovosti v letu 2016,

ki bodo: 7.12.2016 v Lenartu , 9.12.2016 v Št.Janžu pri Radljah , 12.12.2016 v Slovenski Bistrici  in 13.12.2016 na Ptuju .

|