Vročinski stres pri kravah molznicah

Govedo težko odvaja odvečno toploto, krave z visoko proizvodnjo izločijo cca. 31% zaužite energije v obliki toplote…

  : preberite več

|

S humanitarno akcijo do defibrilatorja

(Na Ptuju, 5.6.2017) Na slovesnosti ob dnevu KGZS Zavoda Ptuj bo v petek, 9.6.2017, s pomočjo humanitarne akcije predan v uporabo defibrilator…

: sporočilo za medije

Danes ob 12.30 se je pričela humanitarne akcija zbiranja sredstev za defibrilator, ki bo trajala nepretrgoma do jutri ob 12.30. uri.

Z uspešno izvedeno humanitarno akcijo do defibrilatorja
(Na Ptuju, 9.6.2017) Na današnji slovesnosti ob dnevu KGZS Zavoda Ptuj je bil s pomočjo humanitarne akcije predan v uporabo defibrilator, ki je nameščen na dvorani KGZS Zavoda Ptuj, na Ormoški cesti 28.
V organizaciji Območnega združenja Rdečega križa Ptuj je bila izvedena humanitarna akcija zbiranja sredstev za nakup defibrilatorja. V humanitarni akciji je terenski kmetijski svetovalec KGZS Zavoda Ptuj, Miran Reberc, s 24 urnim kolesarjenjem na stacionarnem kolesu prekolesaril 550 km. Na vzporednem kolesu ga je poskusilo premagati skupaj 44 tekmecev, ki so skupaj prevozili 345 km. Z humanitarno akcijo je bilo zbranih 776 EUR.
Zbrana sredstva na humanitarni akciji bodo namenjena nakupu defibrilatorja, preostala potrebna sredstva za nakup pa bo na podlagi donatorske pogodbe prispeval KGZS Zavod Ptuj.
Srečko Kolar

|

Usposabljanje FFS

V Kmetijsko gozdarskem zavodu Ptuj organiziramo osnovno usposabljanja za izvajalce varstva rastlin, ki ga bomo izvedli v času od 19. do 27. junija 2017…

  urnik

|

Volitve članov sveta zavoda

Sklep o razpisu volitev članov Sveta zavoda.

|

Kmetijske aktualne novice

  št. 57

|

Priporočila za namakanje

PRIPOROČILO USTREZNEGA RAVNANJA S PRIDELKI OB PREKORAČENIH MIKROBIOLOŠKIH VREDNOSTIH V VODI ZA NAMAKANJE.

|

Dan odprtih vrat

Vabimo vas na slovesnost ob dnevu odprtih vrat KGZS Zavoda Ptuj, ki bo v petek 9.6.2017

  : vabilo

|

Predstavitev javnega razpisa

Vabimo vas na predstavitve javnega razpisa za podukrep 6.1 Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete za leto 2017 ki bodo: 23.5.2017 v Radljah ob Dravi in v Slovenski Bistrici ter 25.5.2017 na Ptuju.

: več o razpisu    : Ptuj     : Sl.Bistrica    : Radlje ob Dravi

|

Predstavitev javnega razpisa

Vabimo vas na predstavitev javnega razpisa za Podukrep 8.6  Operacija Naložbe v nakup nove mehanizacije in opreme za sečnjo in spravilo lesa iz PRP 2014-2020 za leto 2017 ki bo: 23.5.2017 v Slovenski Bistrici

  : vabilo

|

Oddaja vlog – prestrukturiranje vinogradov

obveščamo vas, da je Vlada RS včeraj sprejela spremembo Uredbe o izvajanju podpornega programa v vinskem sektorju, s katero se spreminja rok za vložitev vloge za podporo za prestrukturiranje vinogradov in dodaja obveza pregleda vinograda na kraju samem pred izkrčitvijo. Uredba bo predvidoma objavljena v današnjem Uradnem listu št. 23/17.
Ključne novosti v zvezi z ukrepom prestrukturiranja vinogradov sta dve:
1) Od letos dalje se vloge za podporo vlagajo med 1. aprilom in 15. junijem (in ne do 15. decembra, kot je veljalo doslej) –> za prestrukturiranje, ki se bo izvedlo jeseni 2017 ali spomladi 2018, se vlogo vloži na ARSKTRP do 15. junija letos!
2) Za vse nove izkrčitve vinogradov, na podlagi katerih se uveljavlja podpora za prestrukturiranje, bo ARSKTRP že pred krčitvijo starega vinograda opravila ogled in izmero vinograda, ki se ga namerava izkrčiti zaradi prestrukturiranja. Ogled in izmera se opravita po oddaji vloge za podporo, vendar najpozneje do 1. septembra istega leta. Izkrčitev vinograda se lahko izvede šele po opravljenem ogledu vinograda s strani ARSKTRP; če se izvede prej, pridelovalec ni upravičen do podpore za prestrukturiranje.
Ta določba se uporablja le za tiste vinograde, za katere je bilo dovoljenje za zasaditev vinske trte pridobljeno po uveljavitvi spremembe uredbe –> to pomeni, da se ogled in izmera pred izkrčitvijo ne bo izvajala za tiste vinograde, ki že imajo izdana dovoljenja ali pa jih bodo pridobili do 20.5.(ko bo uredba stopila v veljavo).
Vse podrobnosti in celotno obvestilo vinogradnikom o sajenju vinske trte in možnostih uveljavljanja podpor za sajenje vinogradov, so v prilogi, objavljene pa bodo tudi na spletni strani MKGP in ARSKTRP.
Prosimo, da o novostih obvestite vinogradnike, upravne enote in KGZS pa prosimo, da obvestilo objavijo tudi na svojih oglasnih deskah (v ta namen prilagam tudi wordovo različico celotnega obvestila).
Za vsa morebitna pojasnila smo vam na voljo.
Lep pozdrav,
Mojca Jakša
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Sektor za kmetijske trge
obvestilo

  obnove

|