Predstavitev bikov

Vabimo vas na predstavitev priporočenih bikov za osemenjevanje lisaste in črno-bele pasme v letu 2016.
Predstavitev bikov bo potekala v torek, 2. februarja 2016 ob 11.00 v dvorani KGZ Ptuj.

Olajšava za vzdrževane družinske člane

  preberite več…

Urnik tečajev FFS

Kmetje, ki uporabljajo kemicna sredstva za varstvo rastlin (škropiva = FFS = fitofarmacevtska sredstva), morajo biti usposobljeni za njihovo uporabo. Na zahtevo kmetijskega inšpektorja morajo predložiti dokazilo o usposobljenosti…

urnik

VABILO NA PREDAVANJE

- NOVOSTI V TRŽNI PRIDELAVI JABOLK
- ZIMSKA REZ JABLAN V GOSTIH NASADIH

vabilo

Vodenje knjigovodstva na kmetijah

Na vaši kmetiji vodite knjigovodstvo po FADN metodologiji.  KSS Ptuj vam je pri tem pripravljena pomagati in v izogib   nekaterih stalno ponavljajočih napak , ter uvedbi več novosti pri samem vodenju FADN knjigovodstva, organiziramo predavanje …

vabilo

Tečaj predelave mleka

Vabimo vas na tečaj predelave mleka. Predviden datum tečaja je 2.2.2016 v šolski sirarni na Kmetijsko Gozdarskem Zavodu na Ptuju.

vabilo

Kmetijske aktualne novice

  št. 51

Novi kontakti KGZS Zavoda Ptuj

V KGZS Zavodu Ptuj imajo nekateri sodelavci nove telefonske številke…

ukrep KOPOP v letu 2016

Vsi upravičenci, ki se načrtujete vključili v ukrep Kmetijsko-okoljska podnebna plačila (KOPOP) iz Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014-2020 morate izpolniti pogoj udeležbe na 6 urnem predhodnem usposabljanju. Udeležba na predhodnih usposabljanjih je eden od pogojev za vstop v ukrep KOPOP.

preberite več…

Državni projekt IMK

Inovativni mladi kmet 2015 je postal Matjaž Frešer

  … preberite več …