KGZ Ptuj X
GO

Nasveti o dopolnilnih dejavnostih na kmetijah

KDAJ? V ponedeljek, 14. oktobra 2019, s pričetkom ob 9. uri;

 

KJE? Na posestvu Turnišče (Biotehniška šola Ptuj),

Zagrebška cesta 86, 2250 PTUJ

Dopolnilne dejavnosti na kmetijah - sreda, 08. november 2017

V zadnjih letih se zanimanje za dopolnilne dejavnosti na kmetijah povečuje. Spreminja se tudi zakonodaja. V nadaljevanju so predstavljeni osnovni pogoji in vrste dopolnilnih dejavnosti, ki se lahko izvajajo na kmetijah.

Dopolnilna dejavnost na kmetiji (v nadaljevanju DDK) je dejavnost, ki omogoča nosilcu – fizični osebi boljšo rabo proizvodnih zmogljivosti in delovnih moči na kmetiji ter s tem pridobivanje dodatnega dohodka in ustvarjanje novih delovnih mest na kmetijah.

Dopolnilne dejavnosti na kmetiji ureja Zakonu o kmetijstvu ( Zkme-1, Uradni list RS,št.45/08, 57/12, 90/12, 26/14 in 32/15).

Vrste dopolnilnih dejavnosti, obseg posamezne dejavnosti in pogoje za njihovo izvajanje in druge podrobnosti pa predpisuje Uredba o dopolnilnih dejavnostih (Uradni list RS, št. 57/15).