KGZ Ptuj X
GO

Analize krme

 

Pri nas je možno izvesti naslednje analize krme:
  • suho snov (koruzna silaža),
  • mikotoksini: DON, AFLATOKSIN, ZEARALENON, OCHRATOKSIN (npr. koruza, ječmen, koruzni zdrob...). 

 

 

Prineseni vzorci (približno 1 kg) naj bodo čim bolj sveži. Najbolje je, da so v dobro zaprti vrečki, z nalepko s podatki o lastniku in vrsti vzorca. Pri vzorčenju je potrebno paziti, da vzorca ne stresamo, preden ga damo v vrečko, ker lahko tako izgubimo zrnje (primer koruzna silaža). Skušajte dobiti čim bolj povprečen vzorec, ker lahko le tako dobimo pravilne vrednosti. 

 

Mikotoksini

Mikotoksini so sekundarni metaboliti gliv, ki lahko okužijo pridelke na polju in med spravilom oziroma po njem. Okužba pridelka z glivami (plesnivost) ne kaže nujno na prisotnost mikotoksina in obratno (glive lahko že odmrejo, mikotoksini ostanejo), saj glive tvorijo mikotoksine le pod določenimi pogoji. Mikotoksini so zdravju škodljivi in kot taki nezaželeni v krmi. 

Mikotoksine določamo s kvantitativnimi testi (Symmetric Green, ProGnosis Biotech, R&D, In vitro Diagnostics), ki temeljijo na imunokromatografskih principih (ang. lateral flow). Gre za hitro testiranje, kjer vsebnost mikotoksina izmerimo s čitalcem in simetrično kvantifikacijsko tehnologijo - merimo intenziteto barve v testni liniji na testnem lističu (intenziteta je direktno proporcionalna koncentraciji iskanega mikotoksina v vzorcu).

POZOR! Na mikotoksine testiramo samo čiste posamične komponente, ne krmnih mešanic in krmil.

Če krmna mešanica vsebuje koruzni silažo, koruzni zdrob, travno silažo, sojo, ...., lahko analiziramo posamezne sestavine te mešanice.

 


Obrazec za oddajo vzorcev krme