KGZ Ptuj X
GO

Oddelek laboratorij

Oddelek laboratorij sestavljata dva dela: kemijski in laboratorij za mleko. V laboratoriju za mleko izvajamo analize mleka za potrebe selekcije, odkupovalcev mleka in individualne stranke. V kemijskem laboratoriju izvajamo analize vina, tal in krme.

> Laboratorij za mleko

> Kemijski laboratorij

 

Vodja oddelka Laboratorij

Vodja oddelka Laboratorij

Saška Hodnik , univ.dipl.inž.kem.
T: 02 749 36 21
M: 051 370 678
E: saska.hodnik@kgz-ptuj.si