KGZ Ptuj X
GO

Analiza tal

 

Opravljamo osnovno analizo vzorcev tal, kjer določamo naslednje parametre:

 • kislost zemlje: pH/KCl po SIST EN ISO 10390:2022 ter pH/Ca acetat po interni metoda DP6012,
 • K2O (mg/100g tal) po AL metodi, določanje s plamenskim fotometrom,
 • P2O5 (mg/100g tal) po AL metodi, določanje s spektrofotometrom,
 • MgO (mg/100g tal) v CaCl2, določanje s spktrofotometrom,
 • organska snov ali humus (%) po Walkley-Black metodi,​​ 
 • skupni organski ogljik (TOC) po SIST ISO 10694:1996,
 • skupni dušik (TN) po SIST ISO 13878:1999,
 • nitratni dušik (kg/ha): refraktometrično določanje.

Vzorec vam lahko analiziramo samo na določene komponente, npr. pH, humus…

Dobljene vrednosti so uporabne za izračun potreb po dognojevanju za vinograde, njive, travnike in sadovnjake.

 

Analizator Elementar Unicube za določanje TOC in TN.


 

Pomembno je pravilno vzorčenje tal:

 • v sadovnjakih in vinogradih vzamemo dva vzorca na različnih globinah in sicer na 0-20 cm in 20-40 cm ali en vzorec globine 0-30 cm
 • na travnikih vzorčimo na globini od 0-6 cm
 • na njivah pa na globini od 0-25 cm

Podrobnejša navodila za vzročenje in nasvete lahko dobite pri naši Kmetijski svetovalni službi. Vzorec zemlje, ki ga naj bo približno 0,5 kg, dajte v plastično vrečko, ga dobro zaprite in ga opremite s podatki lastnika, kulturo in globino vzorčenja.

 

Vzorčenje za analizo nitratnega dušika

Vzorčimo do globine 30 cm in sicer na čim več mestih, da pokrijemo celotno površino, dobro premešamo in 0,5 kg vzorca takoj zapakiramo v vrečko in ohladimo. Vzorec je potrebno dostaviti v hladilni torbi, da se med prevozom ne segreje. Ob analizi dobite tudi nasvet za dognojevanje z izbranim dušikovim gnojilom.


Obrazec za oddajo vzorcev tal