KGZ Ptuj X
GO

Osebna izkaznica KGZS Zavod Ptuj

Ime zavoda: Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije Kmetijsko gozdarski zavod Ptuj

Skrajšano ime zavoda: KGZS Zavod Ptuj

Naslov zavoda: Ormoška cesta 28, 2250 Ptuj

E-pošta: tajnistvo@kgz-ptuj.si

Telefon: 02 749 36 10

Fax: 02 749 36 20

Direktor: Andrej Rebernišek, univ.dipl.inž.kmet.

Predsednik sveta zavoda: Anton Medved

Davčna številka: SI62299964

Matična številka: 5095859

Podračun pri UJP Slovenska Bistrica: 01100-6030234826

Šifra dejavnosti: 84.130