KGZ Ptuj X
GO

Ukrep kmetijsko-okoljska-podnebna plačila

Redno usposabljanje kmetov za potrebe izvajanja ukrepa kmetijsko-okoljska-podnebna plačila iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020 za leto 2015 in za leto 2016.

Usposabljanja so za vključene v ukrepe KOPOP za leto 2016 obvezna, potekajo na različnih lokacijah in imajo predpisane vsebine.

> Obvezna usposabljanja za vključene v ukrep Kmetijsko okoljsko podnebnih plačil (KOPOP) za leto 2016

> Usposabljanje kmetov za ukrep kmetijsko-okoljsko-podnebna plačila (KOPOP) v letu 2016

Redno usposabljanje za ukrep kmetijsko-okoljska-podnebna plačila iz programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014-2020 za leto 2015in za leto 2016

KGZS ZAVOD PTUJ v okviru izvedbe javnih naročil štev. 430-247/2014 z dne 21.4.2015 in štev. 430-201/2015 z dne 2.12.2015 namenjenim Podpori za redno usposabljanje za ukrep kmetijsko-okoljska-podnebna plačila iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020 za leto 2015 in za leto 2016, izvaja redna usposabljanja za leto 2015 in za leto 2016 za kmete, ki so vključeni v KOPOP.

KGZS ZAVOD PTUJ izvaja redna usposabljanja na območju delovanja zavoda. 

V letu 2015 je bilo v mesecih november in december izvedenih 17 rednih usposabljanj za ukrep KOPOP. V letu 2016 bo v mesecih november in december izvedenih 17 rednih usposabljanj.

Cilj

Usposobiti kmete za izvajanje operacij in zahtev v katere so se vključili z izdelavo Programa aktivnosti in oddajo zbirne vloge za leto 2015 in za leto 2016 (vključitev v ukrep KOPOP).

Pričakovani rezultati aktivnosti

Usposobljeni kmetje za izvajanje zahtev operacij KOPOP v katere so vključeni, kar pomeni poznavanje načinov kmetovanja pri katerih skrbijo za ohranjanje narave, varstvo tal in voda ter tehnologij, ki vplivajo na blaženje in prilagajanje kmetijstva podnebnim spremembam ter usposobljenost za vodenje predpisanih evidenc.