KGZ Ptuj X
GO

Usposabljanja za potrebe izvajanja ukrepa Dobrobit živali 2017

iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020 za leto 2017.

Redna usposabljanja namenjena za kmete, ki so vključeni v ukrep Dobrobit živali-govedo in ukrep Dobrobit živali- drobnica  potekajo na različnih lokacijah in imajo predpisane vsebine.

KGZS ZAVOD PTUJ v okviru izvedbe javnega naročila štev. 430-108/2017 z dne 17.08.2017 in pogodbe štev. 2330-17-000183 z dne 29.09.2017, namenjeni »Usposabljanju za potrebe izvajanja ukrepa Dobrobit živali iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020, za leto 2017, izvaja redna usposabljanja za leto 2017 za kmete, ki so vključeni v ukrep Dobrobit živali govedo.

KGZS Zavod Ptuj redna usposabljanja izvaja na območju delovanja zavoda. V letu 2017 se v obdobju 06.11.2017– 11.12.2017 izvaja 14 usposabljanj za potrebe izvajanja ukrepa dobrobit živali – govedo.

KGZS ZAVOD PTUJ v okviru oddaje javnega naročila štev. 430-116/2017 z dne 17.08.2017 in pogodbe štev. 2330-18 000003 z dne 26.10.2017, namenjeni »Usposabljanju za potrebe izvajanja ukrepa Dobrobit živali iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020, za leto 2017, izvaja redna usposabljanja za leto 2017 za kmete, ki so vključeni v ukrep Dobrobit živali drobnica.

KGZS Zavod Ptuj  bo redno usposabljanje izvedel na 1 lokaciji dne 15.11.2017 za potrebe izvajanja ukrepa dobrobit živali – drobnica.

Cilj

Usposabljanja rejcev, ki so vstopili v ukrep DŽ iz PRP 2014–2020, dvig ozaveščenosti in razumevanja pomena dobrobiti živali ter informiranja rejcev o izvajanju ukrepa DŽ (zahteve, najpogostejše napake, tekoča problematika, novosti ipd.).

Aktivnosti

Usposabljanje za potrebe izvajanja ukrepa dobrobit živali - Govedo

Izvedenih je 14 usposabljan v obsegu štirih ur z naslednjimi vsebinami:

  1. pašništvo (ureditev pašnika, sistemi paše, ograjevanje in varovanje, pašna oprema, rudnine, voda in senca na pašniku…);
  2. ravnanje z govedom;
  3. etologija (obnašanje govedi in govedu prilagojeni načini reje);
  4. preventiva in zdravstveno varstvo govedi (zajedavci pašnih živali, znamenja okuženosti, razmnoževanje zajedavcev, omejevanje širjenja zajedavcev ipd.).

Aktivnosti

Usposabljanje za potrebe izvajanja ukrepa dobrobit živali - Drobnica

Izvedeno je eno usposabljanje v obsegu štirih ur z vsebinami:

  1. Pašništvo
  2. Ravnanje z drobnico (posebnosti pri paši ovc in koz)
  3. Etologija (obnašanje ovc in koz, drobnici prilagojeni načini reje)
  4. Preventiva in zdravstveno varstvo drobnice

Pričakovani rezultati aktivnosti

Kmetje, ki se bodo udeležili izobraževanja za izvajanje zahtev ukrepa Dobrobit živali bodo pridobili znanja in razumevanja pomena dobrobiti živali po podanih vsebinah. 

 

> Seznam lokacij izobraževanj DŽ govedo - 2017

> Seznam predavanj drobnica - 2017

> Usposabljanje za ukrep DŽ drobnica - gradivo

> Usposabljanje za ukrep DŽ govedo - gradivo 2017