KGZ Ptuj X
GO
O nas   ●   LAS

LAS na območju KGZS Zavoda Ptuj

Namen in glavna naloga pristopa CLLD ( Community-Led Local Development) oziroma lokalnega razvoja kot ga vodi skupnost in posledično lokalnih akcijskih skupin (LAS) je spodbujanje celovitega in uravnoteženega razvoja lokalnih območij po pristopu »od spodaj navzgor«. Lokalnemu prebivalstvu omogoča, da z oblikovanjem LAS aktivo odloča o prednostnih nalogah in razvojnih ciljih lokalnega območja. V Sloveniji je v obdobju 2014-2020 potrjenih 37 LAS.  Delovanje KGZS Zavoda Ptuj pokriva območje 6 LAS.

LAS Bogastvo podeželja ob Dravi in v Slovenskih goricah


sedež LAS-a

Ormoška cesta 28, 2250 Ptuj

upravljavec LAS-a

Društvo »Bogastvo podeželja«, Ormoška cesta 28, 2250 Ptuj

telefon

02 749 36 33, 051 300 419

e-naslov

info@las-bogastvopodezelja.si

spletna stran

http://www.las-bogastvopodezelja.si/

občine

Destrnik, Dornava, Hajdina, Juršinci, Kidričevo, Markovci, Ptuj, Trnovska vas

prioritetne naloge lokalne razvojne strategije (izbor)

  • Razvoj podeželskega prebivalstva, razvoj turizma in ohranitev dediščine podeželja

LAS Haloze

sedež LAS-a

Cirkulane 56, 2282 Cirkulane

upravljavec LAS-a

PRJ Halo, Podeželsko razvojno jedro, Cirkulane 56, 2282 Cirkulane

telefon

02 79 53 200

e-naslov

las.haloze@halo.si

spletna stran

www.haloze.org

občine

Cirkulane, Gorišnica, Majšperk, Podlehnik, Videm, Zavrč, Žetale

prioritetne naloge lokalne razvojne strategije (izbor)

  • Vinogradništvo
  • Turizem

LAS Ovtar Slovenske gorice

sedež LAS-a

Trg osvoboditve 9, 2230 Lenart v Slovenskih goricah

upravljavec LAS-a

Razvojna agencija Slovenske gorice d. o. o., Trg osvoboditve 9, 2230 Lenart v Slovenskih goricah

telefon

05 912 87 73, 051 660 865

e-naslov

info@lasovtar.si

spletna stran

www.lasovtar.si

občine

Benedikt, Cerkvenjak, Lenart, Sveta Ana, Sveti Jurij v Slovenskih goricah, Sv. Trojica v Slovenskih goricah, Šentilj, Pesnica, Duplek, Sv. Andraž v Slovenskih goricah

prioritetne naloge lokalne razvojne strategije (izbor)

  • Pospešen razvoj turistične ponudbe podeželja
  • Spodbujanje obnove in oživitev vaških jeder ter kulturne dediščine podeželja

LAS Dobro za nas

sedež LAS-a

Kolodvorska ulica 10, 2310 Slovenska Bistrica

upravljavec LAS-a

Razvojno informacijski center Slovenska Bistrica, Trg Svobode 5, 2310 Slovenska Bistrica

telefon

02 843 28 71, 02 620 22 72

e-naslov

las@ric-sb.si

spletna stran

www.lasdobrozanas.si

občine

Slovenska Bistrica, Poljčane, Makole, Rače-Fram

prioritetne naloge lokalne razvojne strategije (izbor)

  • Izboljšanje kakovosti življenja na podeželju
  • Razvoj gospodarstva (ekonomska oživitev) in identitete podeželja

LAS Mislinjske in Dravske doline

sedež LAS-a

Šolska ulica 5, 2380 Slovenj Gradec

upravljavec LAS-a

Poslovna enota upravljavca LAS, Šolska ulica 5, 2380 Slovenj Gradec

telefon

02 88 12 110

e-naslov

lasmdd@siol.net

spletna stran

http://www.lasmdd.si/

občine

Dravograd, Mislinja, Vuzenica, Podvelka, Radlje ob Dravi, Muta, Ribnica na Pohorju, Slovenj Gradec

prioritetne naloge lokalne razvojne strategije (izbor)

 

LAS Upravne enote Ormož

sedež LAS-a

Vrazova ulica 9, 2270 Ormož

upravljavec LAS-a

 

telefon

02 741 53 52

e-naslov

info@las-ue-ormoz.si

spletna stran

http://www.las-ue-ormoz.si

občine

Ormož, Sv. Tomaž, Središče ob Dravi

prioritetne naloge lokalne razvojne strategije (izbor)