KGZ Ptuj X
GO

Kontakti

Vodja oddelka za kmetijsko svetovanje

Vodja oddelka za kmetijsko svetovanje

Peter Pribožič , univ.dipl.inž.zoot.
T: 02 749 36 22
M: 031 688 844
E: peter.pribozic@kgz-ptuj.si

Svetovalci specialisti

Svetovalka specialistka za agrarno ekonomiko

Jasna Berlak , univ. dipl. ekon.
T: 02 749 36 95
M: 041 303 019
E: jasna.berlak@kgz-ptuj.si

Svetovalka specialistka za predelavo zelenjave

Svetovalka specialistka za predelavo zelenjave

Stanislava Pažek , univ.dipl.inž.kmet.
T: 02 749 36 11
M: 031 649 017
E: stanislava.pazek@kgz-ptuj.si

Svetovalec specialist za namakanje

Svetovalec specialist za namakanje

Marko Černe , univ.dipl.inž.agr.
T: 02 749 36 27
M: 041 769 348
E: marko.cerne@kgz-ptuj.si

Svetovalka specialistka  za razvoj podeželja

Svetovalka specialistka za razvoj podeželja

Felicita Domiter , univ.dipl.inž.kmet.
T: 02 749 36 39
M: 031 478 125
E: felicita.domiter@kgz-ptuj.si

Svetovalec specialist za prehrano živali

Svetovalec specialist za prehrano živali

mag. Anton Hohler , univ.dipl.inž.zoot.
T: 02 805 58 85
M: 031 649 011
E: anton.hohler@kgz-ptuj.si

Svetovalka specialistka za agrarno ekonomiko

Svetovalka specialistka za agrarno ekonomiko

Helenca Kapun , univ.dipl.inž.zoot.
T: 02 749 36 27
M: 031 649 013
E: helena.kapun@kgz-ptuj.si

Svetovalka specialistka za varstvo narave in travništvo

Svetovalka specialistka za varstvo narave in travništvo

Jelka Brdnik , univ.dipl.inž.kmet.
T: 02 749 36 06
M: 031 600 982
E: jelka.brdnik@kgz-ptuj.si

Svetovalka specialistka za predelavo zelenjave in poljščin

Svetovalka specialistka za predelavo zelenjave in poljščin

Terezija Bogdan , dipl.inž.zoot.
T: 02 749 36 34
M: 031 649 005
E: terezija.bogdan@kgz-ptuj.si

Svetovalka specialistka za higieno mleka in sirarstvo

Sara Ketiš Glažar , mag. varne prehrane
T: 02 749 36 34
E: sara.ketis@kgz-ptuj.si

Svetovalec specialist za govedorejo

Svetovalec specialist za govedorejo

dr.Toplak Andrej , univ.dipl.inž.zoot., dr.vet.med.
T: 02 749 36 14
M: 031 787 971
E: andrej.toplak@kgz-ptuj.si

Izpostava Ptuj

Terenski kmetijski svetovalec

Terenski kmetijski svetovalec

Gregor Kmetec , dipl. inž. agrikulture
T: 02 805 58 84
M: 041 601 231
E: gregor.kmetec@kgz-ptuj.si

Terenski kmetijski svetovalec

Terenski kmetijski svetovalec

Jernej Černe , mag. inž. agr.
T: 02 749 36 31
M: 041 498 875
E: jernej.cerne@kgz-ptuj.si

Terenska kmetijska svetovalka

Terenska kmetijska svetovalka

Barbara Herga , mag. kmet.
M: 051 676 065
E: barbara.herga@kgz-ptuj.si

Terenska kmetijska svetovalka

Terenska kmetijska svetovalka

Helena Vornekar , inž.kmet.
T: 02 749 36 05
M: 031 864 380
E: helena.vornekar@kgz-ptuj.si

Terenski kmetijski svetovalec

Terenski kmetijski svetovalec

Matej Rebernišek , mag. kmet.
T: 02 749 36 04
M: 051 336 821
E: matej.rebernisek@kgz-ptuj.si

Terenski kmetijski svetovalec

Terenski kmetijski svetovalec

Miran Reberc , inž.kmet.
T: 02 749 36 07
M: 031 688 842
E: miran.reberc@kgz-ptuj.si

Terenski kmetijski svetovalec

Terenski kmetijski svetovalec

Matic Leben , mag. kmet.
M: 051 489 655
E: matic.leben@kgz-ptuj.si

Terenski kmetijski svetovalec

Terenski kmetijski svetovalec

Jože Murko , mag.kmet.
T: 02 749 36 30
M: 041 756 640
E: joze.murko@kgz-ptuj.si

Terenski kmetijski svetovalec

Terenski kmetijski svetovalec

Anton Horvat , inž.kmet.
T: 02 749 36 08
M: 031 688 775
E: anton.horvat@kgz-ptuj.si

Pripravnik

Ernest Plemenitaš , dipl.ing. agrikulture
M: 041 496 174
E: ernest.plemenitas@kgz-ptuj.si

Terenska kmetijska svetovalka, svetovanje ekološkim kmetijam

Terenska kmetijska svetovalka, svetovanje ekološkim kmetijam

Darja Artenjak , inž.kmet.
T: 02 749 36 29
M: 031 688 770
E: darja.artenjak@kgz-ptuj.si

Terenska kmetijska svetovalka

Tamara Kekec , mag. kmet.

Terenska kmetijska svetovalka

Terenska kmetijska svetovalka

Barbara Brodnjak , mag. varne prehrane
T: 02 749 36 38
E: barbara.brodnjak@kgz-ptuj.si

Koordinatorka za kmečko družino in dopolnilne dejavnosti

Mojca Čep , mag. agr. ekon.
M: 051 269 640
E: mojca.cep@kgz-ptuj.si

Vodja izpostave Ptuj

Vodja izpostave Ptuj

Ivan Brodnjak , inž.kmet.
T: 02 749 36 04
M: 031 688 843
E: ivan.brodnjak@kgz-ptuj.si

Izpostava Slovenjska Bistrica

Vodja izpostave Slovenska Bistrica, svetovanje ekološkim kmetijam

Vodja izpostave Slovenska Bistrica, svetovanje ekološkim kmetijam

Marija Kresnik , univ.dipl.inž.kmet
T: 02 843 01 32
M: 031 649 014
E: marija.kresnik@kgz-ptuj.si

Terenska kmetijska svetovalka

Terenska kmetijska svetovalka

Doroteja Podkrajšek , mag. kmet.
M: 031 678 242
E: doroteja.podkrajsek@kgz-ptuj.si

Terenski kmetijski svetovalec

Terenski kmetijski svetovalec

Aleš Kirbiš , univ. dipl. inž. zoot.
M: 031728212
E: ales.kirbis@kgz-ptuj.si

Terenski kmetijski svetovalec

Terenski kmetijski svetovalec

Srečko Rajh , inž.kmet.
T: 02 805 58 84
M: 031 649 018
E: srecko.rajh@kgz-ptuj.si

Terenska kmetijska svetovalka

Terenska kmetijska svetovalka

Petra Korenak , dipl. inž. kmet.
M: 031 678 246
E: petra.korenak@kgz-ptuj.si

Terenska kmetijska svetovalka

Terenska kmetijska svetovalka

Valerija Kovačič , inž.kmet.
T: 02 843 01 30
M: 051 331 864
E: valerija.kovacic@kgz-ptuj.si

Izpostava Lenart

Vodja izpostave Lenart

Vodja izpostave Lenart

Franci Ornik , dipl.inž.kmet.
T: 02 729 09 47
M: 031 649 003
E: franci.ornik@kgz-ptuj.si

Terenska kmetijska svetovalka, svetovanje ekološkim kmetijam

Terenska kmetijska svetovalka, svetovanje ekološkim kmetijam

Cvetka Bunderla , univ.dipl.inž.agr.
T: 02 729 09 45
M: 031 649 001
E: cvetka.bunderla@kgz-ptuj.si

Terenska kmetijska svetovalka

Terenska kmetijska svetovalka

Petra Hanžel , dipl.inž.agr.
T: 02 729 09 42
M: 031 793 799
E: petra.hanzel@kgz-ptuj.si

Svetovalec za kmečko družino in dopolnilne dejavnosti

Svetovalec za kmečko družino in dopolnilne dejavnosti

David Roškarič , dipl.inž.kmet
T: 02 729 09 40
M: 041 345 370
E: david.roskaric@kgz-ptuj.si

Terenski kmetijski svetovalec

Terenski kmetijski svetovalec

Matej Rokavec , mag.kmet.
T: 02 729 09 49
M: 031 303 817
E: matej.rokavec@kgz-ptuj.si

Izpostava Ormož

Vodja izpostave Ormož

Vodja izpostave Ormož

Ivan Puklavec , inž.kmet.
T: 02 741 75 01
M: 031 615 764
E: ivan.puklavec@kgz-ptuj.si

Svetovalka za kmečko družino in dopolnilne dejavnosti

Romana Ozmec , dipl. inž. agr.
T: 02 741 75 01
M: 070 711 409
E: romana.ozmec@kgz-ptuj.si

Terenski kmetijski svetovalec

Simona Rajh , uni.dipl.inž.kmet
T: 02 741 75 04
M: 041 645 537
E: simona.rajh@kgz-ptuj.si

Terenski kmetijski svetovalec

Terenski kmetijski svetovalec

Ivanuša Jakob , univ. dipl. inž.kmet.
T: 02 741 75 03
M: 031 615 762
E: jakob.ivanusa@kgz-ptuj.si

Terenska kmetijska svetovalka, svetovanje ekološkim kmetijam

Terenska kmetijska svetovalka, svetovanje ekološkim kmetijam

Branka Majcen , univ.dipl.inž.kmet.
T: 02 741 75 04
M: 031 615 763
E: branka.majcen@kgz-ptuj.si

Terenska kmetijska svetovalka

Terenska kmetijska svetovalka

Romana Ozmec , dipl. inž. agr.
T: 02 741 75 01
M: 070 711 409
E: romana.ozmec@kgz-ptuj.si

Izpostava Radlje ob Dravi

Vodja izpostave Radlje ob Dravi

Vodja izpostave Radlje ob Dravi

Suzana Pušnik , univ.dipl.inž.kmet
T: 02 877 06 91
M: 051 300 418
E: suzana.pusnik@kgz-ptuj.si

Terenski kmetijski svetovalec

Terenski kmetijski svetovalec

Rudi Tacer , mag.agr.ekon.
T: 02 877 06 92
M: 040 357 595
E: rudi.tacer@kgz-ptuj.si

Terenski kmetijski svetovalec

Terenski kmetijski svetovalec

Erik Rihter , mag.kmet.
T: 02 877 06 90
E: erik.rihter@kgz-ptuj.si