KGZ Ptuj X
GO

Izboljšanje prakse in procesov na področju sirarstva

PODUKREP 16.2: Podpora za pilotne projekte, ter razvoj novih proizovodv, praks, procesov in tehnologij

 

VSI PROJEKTI:

 

PODUKREP: 16.5: Podpora za skupno ukrepanje za blažitev podnebnih sprememb ali prilagajanje nanje ter za skupne pristope k okoljskim projektom in stalnim okoljskim praksam

 

PROJEKTI:

o