KGZ Ptuj X
GO
_________________________________________________________________________________________________________

KGZ PTUJ - PROJEKTNI PARTNER:

PODUKREP 16.2: Podpora za pilotne projekte, ter razvoj novih proizovodv, praks, procesov in tehnologij

PODUKREP: 16.5: Podpora za skupno ukrepanje za blažitev podnebnih sprememb ali prilagajanje nanje ter za skupne pristope k okoljskim projektom in stalnim okoljskim praksam