KGZ Ptuj X
GO
O nas   ●   Organi KGZS

KGZS

V Republiki Sloveniji se je v skladu z Zakonom o Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije iz leta 1999 ustanovila Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije (KGZS).

Cilji, zaradi katerih se je  ustanovila in deluje zbornica, so:

 • varovanje in zastopanje interesov kmetijstva, gozdarstva in ribištva;
 • svetovanje posameznikom in pravnim osebam, ki opravljajo kmetijsko, gozdarsko in ribiško dejavnost;
 • pospeševanje gospodarnega in okolju prijaznega kmetovanja, gozdarstva in ribištva.

Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije je ustanovitelj 8 kmetijsko gozdarskih zavodov, med njimi KGZS Zavoda Ptuj.

 

KGZS združuje obvezno članstvo dveh skupin:

 • fizične osebe, ki so: lastniki, zakupniki, uživalci, imetniki pravice uporabe kmetijskih zemljišč in gozdov na območju Republike Slovenije, katerih katastrski dohodek za leto 2016 znaša najmanj 106,88 € (v skladu z vsakoletno valorizacijo katastrskega dohodka); 
 • pravne osebe, ki imajo sedež v Republiki Sloveniji in: so lastnice kmetijskih zemljišč oziroma gozdov na območju Republike Slovenije razen oseb javnega prava ali se ukvarjajo pretežno s kmetijsko, gozdarsko ali ribiško dejavnostjo, ne glede na pravno obliko.

Organi KGZS

KGZS vodi predsednik KGZS Cvetko Zupančič in dva podpredsednika Marjan Golavšek ter Branko Tomažič.

Zbornični urad vodi direktor Branko Ravnik.

 

KGZS je organizirana na treh nivojih:

Na nivoju države, kjer sta najpomembnejša organa Svet KGZS in Upravni odbor KGZS.

 • Člani sveta KGZS z našega območja so Miha Leskovar, Miroslav Kosi, Anton Hohler in Marjan Janžekovič.
 • Člana upravnega odbora iz našega območja pa sta Miroslav Kosi in Anton Hohler.

Na nivoju  območnih enot, ki jih je v R Sloveniji 13. Območna enota KGZS  Ptuj  združuje članstvo iz upravnih enot Ptuj, Slovenska Bistrica, Lenart in Ormož.

 • Predsednik  Območne enote KGZS Ptuj je Milan Unuk, podpredsednika pa sta Andrej Napast in Marjan Janžekovič.
 • Organ območne enote je svet območne enote. V Svetu Območne enote KGZS Ptuj so: Milan Unuk in podpredsednika Andrej Napast ter Marjan Janžekovič, člani pa so Orthaber Jože, Sadek Pučnik Karmen, Trstenjak Slavko, Toplak Simon, Kramberger Stanislav, Fideršek Milan, Belšak Helena in Rajšp Janez. 
 • Vodja Območne enote KGZS Ptuj je Andrej Rebernišek.

Na nivoju upravnih enot so organizirane izpostave KGZS, njihov organ pa je odbor izpostave KGZS.

 • Odbor izpostave KGZS Ptuj sestavljajo: predsednik Franc Obran, podpredsednik Aleš Planinšek in člani Martin Lorber, Marko Toplak, Andrej Polanec ter Milan Strmšek. Tajnik odbora izpostave je Ivan Brodnjak.
 • Odbor izpostave KGZS Slovenska Bistrica sestavljajo: predsednik Alojz Mlakar, podpredsednica Mateja Brumec - Mikec in člani Mateja Cveček, Leopold Vrečko, Matej Riegler in Milan Obrul. Tajnik odbora izpostave je Marija Kresnik.
 • Odbor izpostave KGZS Lenart sestavljajo: predsednica Liljana Pečko Kekec, podpredsednik mag. Milan Repič in člani Stanislav Kramberger, Renato Kocbek, Danijel Kuri in Ivan Rop. ​Tajnik odbora izpostave je Franci Ornik.
 • Odbor izpostave KGZS Ormož sestavljajo: predsednica Monika Puklavec, podpredsednik  Franci Puklavec in člani Daniel Čavničar, Boris Rudolf, Slavko Venta in Boštjan Luknjar. ​Tajnik odbora izpostave je Bojan Mlakar.