KGZ Ptuj X
GO
O nas   ●   Organi KGZS

KGZS

V Republiki Sloveniji se je v skladu z Zakonom o Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije iz leta 1999 ustanovila Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije (KGZS).

Cilji, zaradi katerih se je  ustanovila in deluje zbornica, so:

 • varovanje in zastopanje interesov kmetijstva, gozdarstva in ribištva;
 • svetovanje posameznikom in pravnim osebam, ki opravljajo kmetijsko, gozdarsko in ribiško dejavnost;
 • pospeševanje gospodarnega in okolju prijaznega kmetovanja, gozdarstva in ribištva.

Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije je ustanovitelj 8 kmetijsko gozdarskih zavodov, med njimi KGZS Zavoda Ptuj.

 

KGZS združuje obvezno članstvo dveh skupin:

 • fizične osebe, ki so: lastniki, zakupniki, uživalci, imetniki pravice uporabe kmetijskih zemljišč in gozdov na območju Republike Slovenije, katerih katastrski dohodek za leto 2016 znaša najmanj 106,88 € (v skladu z vsakoletno valorizacijo katastrskega dohodka); 
 • pravne osebe, ki imajo sedež v Republiki Sloveniji in: so lastnice kmetijskih zemljišč oziroma gozdov na območju Republike Slovenije razen oseb javnega prava ali se ukvarjajo pretežno s kmetijsko, gozdarsko ali ribiško dejavnostjo, ne glede na pravno obliko.

Organi KGZS

KGZS vodi predsednik KGZS Cvetko Zupančič in dva podpredsednika Marjan Golavšek ter Branko Tomažič.

Zbornični urad vodi direktor Branko Ravnik.

 

KGZS je organizirana na treh nivojih:

Na nivoju države, kjer sta najpomembnejša organa Svet KGZS in Upravni odbor KGZS.

 • Člani sveta KGZS z našega območja so Anton Medved, Miroslav Kosi, Anton Hohler in Gregor Kolar.
 • Član upravnega odbora iz našega območja je Anton Medved.

Na nivoju  območnih enot, ki jih je v Republiki Sloveniji 13., Območna enota KGZS Ptuj  združuje članstvo iz upravnih enot Ptuj, Slovenska Bistrica, Lenart in Ormož.

 • Predsednik Območne enote KGZS Ptuj je Alojz Herga, podpredsednika pa sta Denis Hrga in Simon Toplak.
 • Organ območne enote je svet območne enote. V Svetu Območne enote KGZS Ptuj so: Alojz Herga in podpredsednika Denis Hrga ter Simon Toplak, člani pa so Milan Unuk, Mateja Cveček, Silvo Drevenšek, Jernej Hohler, Dušan Kosi, Jožef Šmigoc, Milan Fideršek in Miran Zagoršek.
 • Vodja Območne enote KGZS Ptuj je Andrej Rebernišek.

Na nivoju upravnih enot so organizirane izpostave KGZS, njihov organ pa je odbor izpostave KGZS.

 • Odbor izpostave KGZS Ptuj sestavljajo: predsednik Franc Obran, podpredsednik Janez Zavec in člani Anton peršuh, Andrej Polanec, Bojan Murko in Janko Petrovič. Tajnik odbora izpostave je Ivan Brodnjak.
 • Odbor izpostave KGZS Slovenska Bistrica sestavljajo: predsednica Mateja Cveček, podpredsednik Primož Kunej in člani Jožef Orthaber, Aljoz Pučnik, Zvonko Fifer in Milan Obrul. Tajnik odbora izpostave je Marija Kresnik.
 • Odbor izpostave KGZS Lenart sestavljajo: predsednica Ljiljana Pečko Kekec, podpredsednik Janez Rajšp in člani Urban Kramberger, Venčeslav Senekovič, Darko Koler in Mitja Krajnc. ​Tajnik odbora izpostave je Franci Ornik.
 • Odbor izpostave KGZS Ormož sestavljajo: predsednik Miroslav Kosi, podpredsednica Monika Puklavec in člani Franci Puklavec, Slavko Trstenjak, Marko Kočevar in Miroslav Novak. ​Tajnik odbora izpostave je Bojan Mlakar.