KGZ Ptuj X
GO

Dopolnilne dejavnosti na kmetijah

Na Kmetijsko gozdarskem zavodu Ptuj vodimo koordinacijo dopolnilnih dejavnosti na kmetijah v Podravju.

Na izpostavah osnovne kmetijske svetovalne službe in tudi na Kmetijsko gozdarskem zavodu Maribor  imamo svetovalke in svetovalca zadolžene za področje dopolnilnih dejavnosti na kmetijah, ki se medsebojno povezujejo in vodijo aktivnosti strokovnega dela.

Posebej uspešno se vodi razvoj predelave mleka, kjer je vključen tudi specialist  za predelavo mleka na kmetijah.  Pomen dopolnilnih dejavnosti na kmetijah s  predelavo pridelkov v končne izdelke je strateškega pomena za naše kmetije, ki si na ta način zagotavljajo dodaten vir prihodka. 

Kmetijam nudimo strokovna predavanja, delavnice, delo s panožnimi krožki. Največ časa namenjamo osebnemu svetovanju s predstavitvijo pogojev za izvajanje dopolnilnih dejavnosti in tehnološko svetovanje znotraj posamezne vrste predelave na kmetijah. 

Kmetijam nudimo tudi svetovanje o trženju in pripravi izdelkov za trg. Za dopolnilne dejavnosti vodimo  senzorična ocenjevanja izdelkov na lokalnem nivoju in vsako leto tudi državna ocenjevanja izdelkov v okviru vsakoletne državne razstave Dobrote slovenskih kmetij.

Na ta način vzpodbujamo in povečujemo  delež lokalne hrane in zagotavljanje varne hrane pridelane na naših kmetijah in ponudbe le te na lokalnem trgu in oskrbe javnih zavodov.  

Na ta način vzpodbujamo in povečujemo  delež lokalne hrane in zagotavljanje varne hrane pridelane na naših kmetijah in ponudbe le te na lokalnem trgu in oskrbe javnih zavodov.