KGZ Ptuj X
GO

Kemijski laboratorij

Kemijski laboratorij je del oddelka laboratorij od decembra 2014. Najprej smo analizirali samo vzorce krme, v zadnjih letih pa se je pokazala tudi potreba po analizah zemlje in vina.

 

Sprejem vzorcev:

Od ponedeljka do petka med 8:00 in 14:00 uro.

Kontakt:

e-mail: tatjana.gradiser@kgz-ptuj.si, monika.znidaric@kgz-ptuj.si

Telefon: (02) 749-36-32

 

V kemijskem laboratoriju za izvajanje analiz uporabljamo naslednje aparature:

  • pH meter Inolab 7110 za določitev pH vrednosti,
  • spektrofotometer Jenway 6715 za določitev Mg (magnezij), P (fosfor),
  • plamenski spektrofotometer Jenway za določitev K (kalij),
  • Lateral Logic S-Flow Reader za določanje mikotoksinov,
  • RQFlex 10 Merck za določitev N (dušika),
  • analizator Elementar Unicube Trace za določanje TOC in TN. 

Uporabljamo še pomožne aparature kot so: sušilniki Medico Tehnika, Kambič in Binder, mlinček za mletje vzorcev Via, tehtnici Kern 440-47 in Radwag, stresalnike Vibromix,  destilator za pripravo vode Stak Pure Omnia Tap 6, digestorij Pol-Eko, vodna kopel Memment.

 

V kemijskem laboratoriju opravljamo naslednje analize:

 

Analiza vina                                                

 Celotna analiza vsebuje naslednje določitve:

  prosto žveplo (mg/l),

  skupno (vezano) žveplo (mg/l),

  skupne kisline (g/l),

  nepovreti sladkor (refraktometer) (g/l),

  alkohol (ebulioskop) (vol. % ),

  termolabilne beljakovine – bento test,

-  reducirajoči sladkorji (g/l).

 

Glede na vaše potrebe analiziramo tudi samo posamezne komponente (npr. žveplo). Za analizo zadostuje pol litra svežega vzorca vina v dobro zaprti steklenici, ki naj bo opremljena z nalepko s podatki o lastniku. Ob rezultatu analize vam tudi svetujemo v zvezi z žveplanjem in drugimi posegi.

 

Obrazec za analizo vina

 

 

Analiza tal

Opravljamo osnovno analizo vzorcev tal po AL metodi :

  kislost zemlje (pH),

  K2O (mg/100g tal),

  P2O5 (mg/100g tal),

  MgO (mg/100g tal),

  organska snov ali humus (%),​​ celokupni ogljik (TOC) in celokupni dušik (TN),

  nitratni dušik (kg/ha).

Vzorec vam lahko analiziramo samo na določene komponente, npr. pH, humus… Dobljene vrednosti so uporabne za izračun potreb po dognojevanju za vinograde, njive, travnike in sadovnjake. 

 

Pomembo je pravilno vzorčenje tal.

  v sadovnjakih in vinogradih vzamemo dva vzorca na različnih globinah in sicer na 0-20 cm in 20-40 cm ali en vzorec globine 0-30 cm

  na travnikih vzorčimo na globini od 0-6 cm

  na njivah pa na globini od 0-25 cm

Podrobnejša navodila za vzročenje in nasvete lahko dobite pri naši Kmetijski svetovalni službi. Vzorec zemlje, ki ga naj bo približno 0,5 kg, dajte v plastično vrečko, ga dobro zaprite in ga opremite s podatki lastnika, kulturo in globino vzorčenja.

 

Vzorčenje za analizo nitratnega dušika

Vzorčimo do globine 30 cm in sicer na čim več mestih, da pokrijemo celotno površino, dobro premešamo in 0,5 kg vzorca takoj zapakiramo v vrečko in ohladimo. Vzorec je potrebno dostaviti v hladilni torbi, da se med prevozom ne segreje. Ob analizi dobite tudi nasvet za dognojevanje z izbranim dušikovim gnojilom.

 

Obrazec za analizo tal 

 

 

Analize krme

Pri nas je možno izvesti naslednje analize krme:

  suho snov (koruzna silaža),

  mikotoksini: DON, AFLATOKSIN, ZEARALENON, OCHRATOKSIN (npr. koruza, ječmen, koruzni zdrob...). 

 

Prineseni vzorci (približno 1 kg) naj bodo čim bolj sveži. Najbolje je, da so v dobro zaprti vrečki, z nalepko s podatki o lastniku in vrsti vzorca. Pri vzorčenju je potrebno paziti, da silaže ne stresamo, preden jo damo v vrečko, ker lahko tako izgubimo zrnje (koruzna silaža)! Skušajte dobiti čim bolj povprečen vzorec, ker lahko le tako dobimo pravilne vrednosti. 

 

Obrazec za oddajo vzorcev krme

 

 

Hitri rastlinski test

Hitri rastlinski test uporabljamo za določitev količine dušika v žitih. Vzorčimo tako, da rastlinsko steblo odrežemo s škarjami tik nad zemljo. Vzorčimo čimbolj enakomerno po vsej površini njive. Za analizo potrebujemo 20 stebel. Takoj po vzorčenju je stebla potrebno dati v vrečko, da se ne izsušijo. Najbolje jih je še isti dan dostaviti v laboratorij. Ob analizi dobite tudi nasvet za dognojevanje z izbranim dušikovim gnojilom.

 

Obrazec za oddajo vzorcev za hitri rastlinski test

 

Kemijski tehnik

Tatjana Gradišer
T: 02 749 36 32
E: tatjana.gradiser@kgz-ptuj.si