KGZ Ptuj X
GO

Kontakti

Osemenjevalno središče Ptuj
Ormoška 28
2250 Ptuj

T: (02) 749 36 19

Vodja osemenjevalnega središča

Vodja osemenjevalnega središča

Gregor Plevnik , dr. vet. med
M: 041 316 515
E: gregor.plevnik@kgz-ptuj.si

Naročilo merjaščevega semena, Veterinar OC

Naročilo merjaščevega semena, Veterinar OC

Stanko Korpar , dr.vet.med
T: 02 749 36 13
M: 031 608 845

Strokovna sodelavka

Strokovna sodelavka

Tjaša Kirbiš , mag. inž. zoot.
T: 02 749 36 26
M: 051 489 645
E: tjasa.kirbis@kgz-ptuj.si

Naročilo bikovega semena

Naročilo bikovega semena

Ines Lenart
T: 02 749 36 19
E: ines.lenart@kgz-ptuj.si

Distribucija semena

Distribucija semena

Andrej Pihler
M: 031 376 108