KGZ Ptuj X
GO

Analize tal v novem programskem obdobju 2023-2027

V letu 2023 se začne novo programsko obdobje skupne kmetijske politike. Kmetije se boste znova odločale o vstopu v nove sheme neposrednih plačil, med drugimi tudi v nov 5-letni KOPOP (kmetijsko okoljska plačila), kjer pa bo eden od pogojev tudi izdelan gnojilni načrt na podlagi veljavnih analiz tal.

Pri intervenciji KOPOP je zahtevana analiza tal (veljavne so analize od 1.1.2019 dalje) in 5-letni gnojilni načrt, ki je obvezen za vse površine, na katerih se bodo uporabljala mineralna gnojila. Če se nameravajo uporabljati le organska - živinska gnojila, pa je treba voditi evidenco o uporabi organskih in mineralnih gnojil, analiza tal in gnojilni načrt v tem primeru nista potrebna. Analiza tal se mora izdelati za naslednje parametre: pH, P, K in organska snov. Za trajno travinje analiza tal na organsko snov ni potrebna. 

Če se nameravate v letu 2023 vključiti v KOPOP, je potrebno čimprej opraviti analize tal za vse kmetijske površine - GERKE, ki nimajo veljavnih analiz (po 01.01.2019), da se lahko pravočasno pripravi 5-letni gnojilni načrti na podlagi izdelane zasnove kolobarja za njivske površine (za vsak GERK za obdobje od 2023 do 2027).

Zaradi povečane količine vzorcev priporočamo, da prinesete vzorce v kemijski laboratorij čimprej in ne čakate tik pred določenimi roki. Pred oddajo vzorcev prosimo, da vnaprej izpolnite obrazec za sprejem vzorca, ki ga najdete na spodaj priloženi povezavi.
Vse ostale dodatne informacije v zvezi z analizo tal lahko dobite na tel. št. 02 749 36 32 ali preko e-pošte (tatjana.gradiser@kgz-ptuj.si, monika.znidaric@kgz-ptuj.si).

 

Trenutno veljavni obrazec za oddajo: Potrdilo o sprejemu vzorcev tal, Izdaja 2

Sprejemni obrazec - Potrdilo o sprejemu vzorcev tal, Izdaja 2.pdf