KGZ Ptuj X
GO

Kemijski laboratorij

Kemijski laboratorij je del oddelka laboratorij od decembra 2014. V začetku smo analizirali samo vzorce krme, v zadnjih letih pa se je pokazala tudi potreba po analizah zemlje in vina.

Laboratorijski tehnik

Laboratorijski tehnik

Tatjana Gradišer
T: 02 749 36 32
E: tatjana.gradiser@kgz-ptuj.si

Sprejem vzorcev:

Od ponedeljka do petka med 8:00 in 14:00 uro.

V kemijskem laboratoriju za izvajanje analiz uporabljamo naslednje aparature:

 • pH meter Hanna HI221 za določitev pH vrednosti,
 • Spektrofotometer Jenway 6715 za določitev: Mg (magnezij), P (fosfor),
 • Plamenski spektrofotometer Jenway za določitev K (kalij),
 • Destilator Tacator za določitev beljakovin,
 • ROSA Incubator in MReader za določitev mikotoksinov
 • RQFlex 10 Merck za določitev n (dušika).

Kemijski laboratorij

Uporabljamo še pomožne aparature kot so: sušilniki Medico Tehnika; Kambič in Binder, mlinček za mletje vzorcev Via, tehtnice: Kern 440-47 in Mettler Toledo AB204-S, stresalnike Vibromix, TKA destilator za pripravo vode, digestorij Pol-Eko, vodna kopel Memment in razklopna enota Tecator.

V kemičnem laboratoriju opravljamo naslednje analize:

Analiza vina:

 • Celotna analiza vsebuje naslednje določitve:
 • prosto žveplo (mg/l)
 • skupno (vezano) žveplo (mg/l)
 • skupne kisline (g/l)
 • nepovreti sladkor (refraktometer) (g/l)
 • alkohol (ebulioskop) (vol. % )
 • termolabilne beljakovine
 • bento test

Glede na vaše potrebe analiziramo tudi samo posamezne komponente (npr. žveplo). Za analizo zadostuje pol litra svežega vzorca vina v dobro zaprti steklenici, ki naj bo opremljena z nalepko s podatki o lastniku. Ob rezultatu analize vam tudi svetujemo v zvezi z žveplanjem in drugimi posegi.

Analiza tal: 

 • Opravljamo osnovno analizo vzorcev zemlje:
 • kislost zemlje (pH),
 • K2O (mg/100g tal),
 • P2O5 (mg/100g tal),
 • MgO (mg/100g tal),
 • organska snov ali humus (%)
 • skupni dušik
 • nitratni dušik (kg/ha)

Vzorec vam lahko analiziramo samo na določene komponente, npr. pH, humus… Dobljene vrednosti so uporabne za izračun potreb po dognojevanju za vinograde, njive, travnike in sadovnjake. Analiza je končana v enem tednu.

Pomembno je pravilno vzorčenje tal:

 • v sadovnjakih in vinogradih vzamemo dva vzorca na različnih globinah in sicer na 0-20 cm in 20-40 cm,
 • na travnikih vzorčimo na globini od 0-60 cm,
 • na njivah pa na globini od 0-25 cm.

Vzorčimo s posebno sondo (lahko jo dobite pri nas v laboratoriju ali pri svetovalni službi) na čim več mestih, da dobimo povprečen vzorec zemljišča. Podrobnejša navodila in nasvete lahko dobite pri naši Kmetijski svetovalni službi. Vzorec zemlje, ki ga naj bo približno pol kilograma, dajte v plastično vrečko, ga dobro zaprite in ga opremite s podatki lastnika, kulturo in globino vzorčenja. Za analizo talnega dušika je potrebno vzorec takoj po odvzemu ohladiti ali zamrzniti in ga v laboratorij dostaviti v hladilni torbi.

Analiza krme

Analiziramo silaže (travne, koruzne), mrve, krmne mešanice, žita po klasični Weendski analizi, ki zajema :

 • suho snov,
 • surove beljakovine,
 • surovi pepel,
 • surove vlaknine,
 • surove maščobe,
 • minerale (kalcij in fosfor),
 • kislost (pH),
 • amonijev dušik.

Prineseni vzorci (približno 1 kg) naj bodo čim bolj sveži,  najbolje je, da so v dobro zaprti vrečki, z nalepko s podatki o lastniku in vrsti vzorca. Pri vzorčenju je potrebno paziti, da silaže ne stresamo preden jo damo v vrečko, ker lahko tako izgubimo zrnje (koruzna silaža)! Skušajte dobiti čim bolj povprečen vzorec, ker lahko le tako dobimo pravilne vrednosti. Analiza je končana v približno enem tednu, na podlagi dobljenih vrednosti pa Vam svetovalna služba izračuna prehranjevalni obrok za krave molznice, pitance in vam svetuje tudi potrebne mineralno vitaminske dodatke h krmi.