KGZ Ptuj X
GO

Laboratorij za mleko

Laboratorij za mleko deluje kot del oddelka laboratorij od decembra 2014. V laboratoriju opravljamo analize za potrebe oddelka za živinorejo, za potrebe odkupovalcev mleka in za individualne stranke.

Sprejem vzorcev:

Od ponedeljka do petka med 8:00 in 13:30 uro.
E: lab.mleko@kgz-ptuj.si
T: 02 749 36 18

V laboratoriju izvajamo naslednje analize:

 • Na Milkoscanu (proizvajalca Foss): maščobe, beljakovine, laktoza, suha snov, zmrziščna točka, urea, BHB in aceton.
 • Na Fossomaticu (proizvajalca Foss): somatske celice.
 • BaktoScan (proizvajalca Foss): skupno število mikroorganizmov.
 • Krioskop (proizvajalca Advenced Instruments): določitev zmrziščne točke.
 • Določitev zaviralnih snovi (delvo test), ki je občutljiv na vse β-laktamske antibiotike.

Priprava vzorcev:

 • Vzorec za določitev zmrziščne točke in zaviralnih snovi (antibiotika) mora biti svež, nekonzerviran.
 • Vzorec za določitev skupnega števila mikroorganizmov mora biti svež in nekonzerviran.

Embalaža v katerem se vzorec hrani do analize mora biti prekuhana ali sprana z etanolom. Če jo želite jo lahko dobite v laboratoriju, vendar nas morate opozoriti, da jo potrebujete za skupno število mikroorganizmov. Vzorec ne sme biti konzerviran z bronopolom.

Za konzerviranje vzorcev uporabljamo dva različna konzervansa: bronopol in natrijev azid.

Akreditacija in medlaboratorijske primerjave:

Laboratorij sodeluje v medlaboratorijskih primerjavah, ki jih organizirata laboratorija:

 • Inštitut za mlekarstvo in probiotike, Groblje 3, Domžale
 • Muva-Kempten: Ignaz‐Kiechle Straße 20, 87437 Kempten/Allgäu, Nemčija.

 

Kalibracijo Milkoscana in preverjanje Fossomatica izvajamo enkrat na mesec. Referenčne vzorce dobimo iz Inštituta za mlekarstvo in probiotike. Redni servisi se izvajajo na Milkoscanu in Fossomatiku na šest mesecev, na Baktoscanu pa enkrat na leto. Enkrat na leto se v sklopu servisa izvaja kvantifikacija aparatov, kjer serviser s posebnimi testi preveri delovanje aparatov. Servise izvaja pooblaščen serviser Labtim d.o.o.. Na vsakih 60 vzorcev izvedemo meritve pilotskega vzorca. Laboratorij je maja 2016 pridobil akreditacijsko po standardu SIST/EN ISO 17025 (listina: LP104).

Analize opravljajo:

 • Sara Rihtar (mag.inž.kem.teh.),
 • Monika Golob (mag.bio.kem),
 • Tanja Kuharič (kmetijski tehnik),
 • Darja Simonič (živilski tehnik) in
 • Marija Kostanjevec (kmetijski tehnik).