KGZ Ptuj X
GO

Nasveti o agrarni ekonomiki

Nasveti - Agrarna ekonomika - sreda, 20. december 2017

Kmetije, morajo konca januarja 2018 oddati obračun pavšala za leto 2017. Kmetije, ki tega ne bodo storile, v letu 2018 ne bodo mogle uveljavljati pavšala.

Agrarna ekonomika - sreda, 08. november 2017

Prikazujemo Vam nekaj nasvetov, o čem moramo temeljito premisliti preden podpišemo kreditno pogodbo. Na kakšen način financiramo svojo dejavnost, da kmetija ne bo zašla v nerešljive finančne težave. 

Agrarna ekonomika - sreda, 08. november 2017

Kmetija ima lahko pri prometu - davku na dodano vrednost tri statuse: je v sistemu, je pavšalist ali ni v sistemu. Kdaj pa mora obvezno vstopiti v sistem ddv?

Agrarna ekonomika - sreda, 08. november 2017

Na slovenskem podeželju, tudi s pomočjo kmetijske svetovalne službe, deluje veliko raznih kmetijskih društev. Dajemo Vam nekaj nasvetov, kako pristopiti do darovalcev sredstev za vaše delovanje.

Agrarna ekonomika - sreda, 08. november 2017

S pomočjo podatkov Kmetijskega inštituta Slovenije smo izračunali, da bi slovenska poljedelska kmetija, za eno povprečno slovensko neto plačo, morala pridelovati okrog 80 ha poljščin.

Agrarna ekonomika - sreda, 08. november 2017

Kako si izračunamo, ali se nam ekonomsko splača vstopiti v sistem ddv?

Agrarna ekonomika - četrtek, 27. julij 2017

Z analizo stroškov prireje mleka lahko ugotavljamo odstopanja od pričakovanih vrednostih. V ta namen bomo na kratko predstavili kako pomembno je lahko optimiranje stroškov pri krmnih obrokih in kakšne odvečne stroške lahko pričakujemo v primeru nepravilne prehrane molznic. 

Prireja mleka velja za eno izmed gospodarnejših kmetijskih dejavnosti. Trenutno smo lahko priča dvigu odkupne cene surovega mleka, kar je posledica pomanjkanja mleka v celotni Evropi.

Agrarna ekonomika - torek, 18. julij 2017

S pomočjo podatkov Kmetijskega inštituta Slovenije smo izračunali, da bi slovenska govedorejska kmetija, glede na intenzivnost, za eno povprečno slovensko neto plačo, morala rediti od 10 do 19 krav, ali spitati 34 do 40 govejih pitancev in v ta namen obdelovati med 5 in 12 ha kmetijske zemlje.