KGZ Ptuj X
GO

Nasveti o agrarni ekonomiki

Agrarna ekonomika - torek, 18. julij 2017

Koliko krav, pitancev za eno plačo?

S pomočjo podatkov Kmetijskega inštituta Slovenije smo izračunali, da bi slovenska govedorejska kmetija, glede na intenzivnost, za eno povprečno slovensko neto plačo, morala rediti od 10 do 19 krav, ali spitati 34 do 40 govejih pitancev in v ta namen obdelovati med 5 in 12 ha kmetijske zemlje.

Metodološka izhodišča

Kmetijski inštitut Slovenije na svojih spletnih straneh pod rubriko »Modelne kalkulacije« objavlja izračune za številne kmetijske proizvode.

Če uporabimo njihove kalkulacije, lahko izračunamo, kolikšno pridelavo bi morala imeti povprečna govedorejska kmetija, da bi si zaslužila plačo.

Kot temelj za izračune smo uporabili »neto dodano vrednost« (NDV), ki je pojem primerljiv neto plači.

Statistični urad Republike Slovenije na svojih spletnih straneh objavlja tudi višino povprečne slovenske neto plače in višino povprečne neto plače v sektorju kmetijstvo, lov, gozdarstvo in ribištvo.

V letu 2016 je bila povprečna neto plača v kmetijstvu 867 € mesečno in 10.409 € letno. Povprečna slovenska neto plača pa je bila 1.030 € mesečno in 12.362 € letno.

Izračunali smo tudi, kakšen dohodek bi morala doseči družinska kmetija. Predvidevali smo, da mora družinska kmetija zagotoviti tri plače: dve za zakonca - lastnika in eno za naslednika ali starša. Za družinsko kmetijo s povprečno kmetijsko plačo bi morali prigospodariti 31.226 €, za povprečno slovensko pa 37.086 €, letno.

Da bi čimbolj zmanjšali vpliv nihanja kmetijskega dohodka smo pri neto dodani vrednosti uporabili desetletno povprečje (2007-2016). KIS izračunava BDV za krave molznice z 4.500 l mleka in krave molznice z 6.500 l mleka, ter za goveje pitance.

Pri izračunih potrebnih površin smo upoštevali najvišjo dovoljeno obremenitev z organskim dušikom 170 kg N na hektar, torej 2,11 krave na ha letno in 3,2 govejih pitancev na hektar na dobo pitanja.

 

Rezultati

Kolikšna pridelava za povprečno »kmetijsko« plačo?

  krave, mleko 4.500 l krave, mleko 6.500 l goveji pitanci
Neto dodana vrednost 2007 - 2016 657,1 € 1.082,0 € 306.3 €
Za povprečno kmetijsko plačo 15,8 glav 9,6 glav 34,0 glav
Za povprečno kmetijsko plačo 7,5 ha 4,6 ha 10,6 ha
Za družinsko kmetijo 47,5 glav 28,9 glav 102,0 glav
Za družinsko kmetijo 22,5 ha 13,7 ha 31,9 ha

 

Za povprečno kmetijsko plačo bi morali rediti slabih 16 krav z nižjo mlečnostjo ali slabih 10 krav z višjo mlečnostjo ter 34 govejih pitancev. Za rejo te črede bi potrebovali 7,5 ha ali 4,6 ha ali 10,6 ha kmetijskih zemljišč.

Družinska kmetija bi morala rediti 48 ali 29 krav, oziroma spitati 102 goveja pitanca.

 

Kolikšna pridelava za povprečno slovensko plačo?

  krave, mleko 4.500 l krave, mleko 6.500 l goveji pitanci
Neto dodana vrednost 2007 - 2016 657,1 € 1.082,0 € 306.3 €
Za povprečno kmetijsko plačo 18,8 glav 11,4 glav 40,4 glav
Za povprečno kmetijsko plačo 8,9 ha 5,4 ha 12,6 ha
Za družinsko kmetijo 56,4 glav 34,3 glav 121,1 glav
Za družinsko kmetijo 26,7 ha 16,2 ha 37,8 ha

 

Za povprečno slovensko plačo bi morali rediti slabih 19 krav z nižjo mlečnostjo ali dobrih 11 krav z višjo mlečnostjo ter 40 govejih pitancev. Za rejo te črede bi potrebovali slabih 9 ha ali dobrih 5 ha ali slabih 13 ha kmetijskih zemljišč.

Družinska kmetija bi morala rediti 56 ali 34 krav, oziroma spitati 121 goveja pitanca.

Zaključek

V povprečju bi torej mlečna kmetija morala rediti od 10 do 12 krav ali spitati med 34 in 40 govejih pitancev. Tehnološko optimalne kmetije, ki sodelujejo s Kmetijsko svetovalno službo seveda dosegajo bistveno višje mlečnosti, zato so rezultati tam še bistveno ugodnejši.

Gornji rezultati veljajo samo ob pogojih, ki jih v svojih kalkulacijah uporablja Kmetijski inštitut. Vemo pa, da je vsaka kmetija podjetje zase, ki ima specifično tehnologijo, prihodke in stroške. Če kmetija ima ustrezne podatke, si lahko sama ali s pomočjo Kmetijske svetovalne službe, izračuna, lastno ceno, plačo, .. vse to so temelji za umne gospodarske odločitve.

Avtor: Stanislav Leskovar

Nazaj na seznam novic

Vsi kontakti