KGZ Ptuj X
GO

Nasveti o agrarni ekonomiki

Agrarna ekonomika - sreda, 08. november 2017

Koliko pšenice, ječmena za eno plačo?

S pomočjo podatkov Kmetijskega inštituta Slovenije smo izračunali, da bi slovenska poljedelska kmetija, za eno povprečno slovensko neto plačo, morala pridelovati okrog 80 ha poljščin.

S pomočjo podatkov Kmetijskega inštituta Slovenije smo izračunali, da bi slovenska poljedelska kmetija, za eno povprečno slovensko neto plačo, morala pridelovati poljščine na okrog 80 ha.

Metodološka izhodišča

Kmetijski inštitut Slovenije na svojih spletnih straneh pod rubriko »Modelne kalkulacije« objavlja izračune za številne kmetijske proizvode.

Če uporabimo njihove kalkulacije, lahko izračunamo, kolikšno pridelavo bi morala imeti povprečna poljedelska kmetija, da bi si zaslužila plačo.

Kot temelj za izračune smo uporabili »neto dodano vrednost« (NDV), ki je pojem primerljiv neto plači.

Statistični urad Republike Slovenije na svojih spletnih straneh objavlja tudi višino povprečne slovenske neto plače in višino povprečne neto plače v sektorju kmetijstvo, lov, gozdarstvo in ribištvo.

V letu 2016 je bila povprečna neto plača v kmetijstvu 867 € mesečno in 10.409 € letno. Povprečna slovenska neto plača pa je bila 1.030 € mesečno in 12.362 € letno.

Izračunali smo tudi, kakšen dohodek bi morala doseči družinska kmetija. Predvidevali smo, da mora družinska kmetija zagotoviti tri plače: dve za zakonca – lastnika, ter eno za naslednika ali starša. Za družinsko kmetijo s povprečno kmetijsko plačo bi morali prigospodariti 31.226 €, za povprečno slovensko pa 37.086 €, letno.

Da bi čimbolj zmanjšali vpliv nihanja kmetijskega dohodka smo pri neto dodani vrednosti uporabili desetletno povprečje (2007- 2016).

Rezultati

Kolikšna pridelava za povprečno plačo?

  pridelek NDV/ha, € za kmetijsko plačo, ha za slovensko plačo, ha
pšenica 5,3 t/ha 235 44 53
ječmen 4,9 t/ha 242 43 51
koruza 7,9 t/ha 44 236 280
oljna ogrščica 3,5 t/ha 390 27 32
krompir 30,6 t/ha 1.867 5,6 6,6
povprečno 71 84

 

Če bi kmetija imela enakomeren kolobar iz gornjih kultur, bi za povprečno kmetijsko plačo morali obdelovati 71 ha njiv. Za povprečno slovensko plačo, ki je višja bi morala pridelovati poljščine na 84 hektarjih.

Koliko hektarjev za družinsko kmetijo?

  pridelek NDV/ha, € za kmetijsko plačo, ha za slovensko plačo, ha
pšenica 5,3 t/ha 235 133 158
ječmen 4,9 t/ha 242 129 153
koruza 7,9 t/ha 44 707 840
oljna ogrščica 3,5 t/ha 390 80 95
krompir 30,6 t/ha 1.867 16,7 19,9
povprečno 213 253

 

Ob enakomernem kolobarju gornjih kultur bi za povprečno plačo v kmetijstvu, družinska kmetija morala obdelovati  210 ha njiv. Za povprečno slovensko plačo, bi družinska kmetija morali obdelovati okrog 250 ha poljščin.

Zaključek

V povprečju bi torej družinska poljedelska kmetija morala obdelovati dobrih 200 ha njiv. Seveda je to močno odvisno od sestave kultur v kolobarju in intenzivnosti pridelave. Tehnološko optimalne kmetije, ki sodelujejo s Kmetijsko svetovalno službo  dosegajo bistveno višje pridelke, zato so rezultati na teh kmetijah še ugodnejši.

Gornji rezultati veljajo samo ob pogojih, ki jih v svojih kalkulacijah uporablja Kmetijski inštitut. Vemo pa, da je vsaka kmetija podjetje zase, ki ima specifično tehnologijo, prihodke in stroške. Če kmetija ima ustrezne podatke, si lahko sama ali s pomočjo Kmetijske svetovalne službe, izračuna, lastno ceno, plačo, .. vse to so temelji za umne gospodarske odločitve                                             

Avtor: Stanislav Leskovar

Nazaj na seznam novic

Vsi kontakti