KGZ Ptuj X
GO
Nasveti   ●   Govedoreja

Nasveti o govedoreji

Novice - Nasveti - Govedoreja - četrtek, 21. december 2017

Na razvoj teleta zelo pomembno vpliva že oskrba prvih nekaj ur po telitvi in v prvih naslednjih dneh. Oskrba telet močno vpliva na njihovo presnovo in na razvoj njihovih organov, ki kasneje omogočajo veliko prirejo.

Nasveti - Govedoreja - sreda, 01. marec 2017

Trstikasta bilnica ali Festuca arundinacea, je visoka vrsta trave, ki ob cvetenju zraste tudi do 1,2 m visoko. Značilno za to vrsto je, da je manj okusna in jo govedo slabše zauživa. Večina sort je tako imenovanih trdo listnih, ki so manj okusne in manj prebavljive ker vsebujejo več lignina. S selekcijo so žlahtnitelji dobili mehko listne sorte ki so bolj okusne in prebavljive. Trstikasta bilnica ima globok koreninski sistem, ki zraste tudi do 1 m globoko, zato lahko črpa hranila iz globin. Zaradi tega lahko uspeva bolje od ostalih vrst trav na slabše založenih tleh. 

Nasveti - Govedoreja - torek, 03. januar 2017

Poznavanje delovanja prebavnega sistema pri teletu lahko pomaga vzrediti zdrava teleta brez pomoči dragih dodatkov h krmi. 

Nasveti - Govedoreja - ponedeljek, 05. december 2016

V prosti reji je eno pomembnejših območij hleva ležalni boks, saj v tem delu preživi žival največ časa. Žival naj bi dnevno ležala vsaj 12 ur.

Nasveti - Govedoreja - Predelava mleka - četrtek, 01. december 2016

V zadnjih letih opažamo velik dvig dnevne mlečnosti krav lisaste pasme. Osnova tega napredka je zraven vedno boljše oskrbe živali tudi genetski napredek v domači populaciji lisaste pasme. Rejski cilj je usmerjen v prirejo obsežnih živali z veliko sposobnostjo konzumiranja osnovne krme,  živali z odličnimi lastnostmi eksterierja in lastnostmi fitnesa (dolgoživost, zdravje vimena, plodnost…).

Nasveti - Govedoreja - torek, 06. september 2016

V zadnjih letih se Evropi širi novi sistem siliranje koruzne silaže, ki pomembno vpliva na prebavljivost silaže in posredno tudi na zdravje žival zadnjih letih se vse bolj uveljavlja novi sistem siliranja koruze za silažo, ki ga imenujemo Shredlage sistem.

Nasveti - Govedoreja - sreda, 01. junij 2016

Čeprav je letošnja pomlad zelo hladna in vlažna vseeno pričakujemo v poletnih mesecih zelo visoke temperature. Zlasti lahko dolgo vroče obdobje močno vpliva na segrevanje hlevskih prostorov, kjer se zadržujejo živali. Temperature v hlevu pogosto takrat presegajo 35 o C, kar zelo neugodno vpliva na počutje živali. Višja, kot je proizvodnja bolj živali trpijo zaradi posledice visokih temperatur. 

Nasveti - Govedoreja - sreda, 01. junij 2016

Govedoreja je v zadnjih 100 letih doživela nekaj pomembnih mejnikov, ki so imeli velik vpliv na njen razvoj (primerjava mati – hči, analiza polbratov/polsester, uvedba rodovne knjige, model živali). V zadnjih letih so govedorejsko razvite države  vpeljale nov način selekcije (genomsko selekcijo), ki temelji na uporabi genomskih informacij.

Nasveti - Govedoreja - torek, 03. maj 2016

Zraven količine mleka pri posamezni živali je dolgoživost najpomembnejša lastnost, ki vpliva na ekonomiko prireje mleka. Iz biološkega vidika je pričakovano, da bodo krave z visoko mlečnostjo v proizvodnji krajši čas kot krave z povprečno ali podpovprečno proizvodnjo. V praksi je stanje nekoliko drugačno, saj so krave z slabšo mlečnostjo v veliki večini hitreje izločene. Po drugi strani so krave z veliko proizvodnjo deležne posebne oskrbe (na primer večje število osemenitev), oziroma se rejci težje odločijo za izločitev takšnih živali.