KGZ Ptuj X
GO
Nasveti   ●   Govedoreja

Nasveti o govedoreji

Novice - Govedoreja - petek, 02. november 2018

Izvajanje Dobrobiti živali na kmetijah iz območja Kmetijsko gozdarskega zavoda Ptuj

Novice - Nasveti - Govedoreja - torek, 10. julij 2018

Govedo se najboljše počuti pri temperaturah do 20⁰C. Najugodnejša temperatura za govedo je 7⁰C - 17⁰C.

Novice - Poljedelstvo - Govedoreja - Prašičereja - ponedeljek, 26. februar 2018

Uredite GERK-e in pripravite dokumentacijo, saj se kampanja za oddajo vlog prične že 26. februarja! 

Novice - Poljedelstvo - Govedoreja - Prašičereja - Predelava mleka - Zelenjadarstvo - ponedeljek, 26. februar 2018

Programsko obdobje 2014–2020 se je že prevesilo v drugo polovico, zato se tudi shema neposrednih plačil v letu 2018 bistveno ne spreminja.

Novice - Poljedelstvo - Govedoreja - Prašičereja - ponedeljek, 26. februar 2018

Ozaveščenost in poznavanje pravil pozitivno vplivata na delovanje in odločitve kmetov. 

Novice - Poljedelstvo - Govedoreja - Prašičereja - ponedeljek, 26. februar 2018

Kmetijska gospodarstva ob oddaji zbirne vloge lahko uveljavljajo tudi operacije in zahteve za ukrep kmetijsko-okoljska-podnebna plačila (ukrep KOPOP).

Novice - Govedoreja - Prašičereja - ponedeljek, 26. februar 2018

V živinoreji se povečujejo zahteve glede zagotavljanja živalim prilagojene reje, zato sta zdravje in dobrobit živali pomembna tudi z vidika zdravja ljudi, saj gre za osnovna pogoja, ki vplivata na kakovost živil živalskega izvora.

Novice - Nasveti - Govedoreja - četrtek, 21. december 2017

Na razvoj teleta zelo pomembno vpliva že oskrba prvih nekaj ur po telitvi in v prvih naslednjih dneh. Oskrba telet močno vpliva na njihovo presnovo in na razvoj njihovih organov, ki kasneje omogočajo veliko prirejo.

Nasveti - Govedoreja - sreda, 01. marec 2017

Trstikasta bilnica ali Festuca arundinacea, je visoka vrsta trave, ki ob cvetenju zraste tudi do 1,2 m visoko. Značilno za to vrsto je, da je manj okusna in jo govedo slabše zauživa. Večina sort je tako imenovanih trdo listnih, ki so manj okusne in manj prebavljive ker vsebujejo več lignina. S selekcijo so žlahtnitelji dobili mehko listne sorte ki so bolj okusne in prebavljive. Trstikasta bilnica ima globok koreninski sistem, ki zraste tudi do 1 m globoko, zato lahko črpa hranila iz globin. Zaradi tega lahko uspeva bolje od ostalih vrst trav na slabše založenih tleh. 

Nasveti - Govedoreja - torek, 03. januar 2017

Poznavanje delovanja prebavnega sistema pri teletu lahko pomaga vzrediti zdrava teleta brez pomoči dragih dodatkov h krmi. 

Nasveti - Govedoreja - ponedeljek, 05. december 2016

V prosti reji je eno pomembnejših območij hleva ležalni boks, saj v tem delu preživi žival največ časa. Žival naj bi dnevno ležala vsaj 12 ur.

Nasveti - Govedoreja - Predelava mleka - četrtek, 01. december 2016

V zadnjih letih opažamo velik dvig dnevne mlečnosti krav lisaste pasme. Osnova tega napredka je zraven vedno boljše oskrbe živali tudi genetski napredek v domači populaciji lisaste pasme. Rejski cilj je usmerjen v prirejo obsežnih živali z veliko sposobnostjo konzumiranja osnovne krme,  živali z odličnimi lastnostmi eksterierja in lastnostmi fitnesa (dolgoživost, zdravje vimena, plodnost…).