KGZ Ptuj X
GO
Nasveti   ●   Ostale teme

Ostali nasveti

Nasveti - Ostale teme - sreda, 14. junij 2017

Priprave na skupno promocijo kmetijskih in živilskih proizvodov v polnem teku

Priprave na skupno promocijo kmetijskih in živilskih proizvodov v polnem teku

Da bi potrošnikom na prodajnih mestih olajšali izbiro v Sloveniji pridelanih in predelanih proizvodov, je Slovenija vzpostavila novo nacionalno shemo kakovosti »izbrana kakovost«. Ta bo pridelovalcem in predelovalcem omogočala, da svoje kakovostne proizvode certificirajo in enotno označijo z znakom »izbrana kakovost - Slovenija«.

Nova nacionalna shema kakovosti: »izbrana kakovost – Slovenija« 

S tem bodo potrošniku sporočali poreklo osnovne surovine in državo predelave. Država bo zaščitni znak še posebej promovirala in poskrbela, da bodo potrošniki informirani o višji kakovosti označenih proizvodov, njihovi redni kontroli ter jamstvu, da so pridelani in predelani v Sloveniji. Proizvodi, označeni z znakom »izbrana kakovost - Slovenija«, bodo na policah trgovin tako bolj vidni in prepoznavni. 

Zavedamo se, daje promocija v različnih medijih zelo pomembna in da so promocijske aktivnosti, ki so osveščale potrošnika o pomenu uživanja lokalno pridelane hrane obrodile sadove. Raziskave so pokazale, da vedno več potrošnikov preverja poreklo in sestavo predelanih živil. Narašča tudi mnenje, da so slovenski kmetijski pridelki in živila okusni in kakovostni. Potrošniki vedno pogosteje kupujejo živila slovenskega porekla. Zaradi učinkovitega nadzora hrane v Sloveniji vedno bolj zaupajo v domače proizvode. Na osnovi vsega navedenega je bil sprejet zakon o promociji kmetijskih in živilskih proizvodov. Ta zakon med drugim določa: vrste in oblike promocije, načrtovanje in financiranje promocije, ter prispevek za promocijo.

Koristi skupne promocije  za pridelovalce in predelovalce 

S skupno promocijo bodo potrošniki bolje informirani o bistvenih značilnostih in prednostih uživanja lokalne hrane, o načinih lokalne pridelave in predelave mleka in mesa, njihovih lastnostih in prehranjevalnih koristih. S promocijo bomo povečevali zaupanje potrošnikov v sistem zagotavljanja sledljivosti, varnosti in kakovosti tovrstnih proizvodov. Na ta način se bo povečalo tudi zaupanje v slovenskega kmeta in živilsko predelovalno industrijo. Predvsem pa bo promocija izpostavila prednosti proizvodov, ki bodo označeni z novim znakom »izbrana kakovost - Slovenija«, kar bo pri potrošnikih povečalo prepoznavnost domačih, lokalnih kakovostnih proizvodov.

Način pridobitve znaka »izbrana kakovost – Slovenija«

Vsi proizvodi, ki bodo označeni z znakom »izbrana kakovost – Slovenija« bodo morali upoštevati določeno specifikacijo in biti certificirani s strani certifikacijskega organa.

Sektorja za mleko in meso sta že predlagala t.i. specifikacijo, ki opredeljuje posebne lastnosti pridelave in predelave oz. višje kakovostne parametre za mleko in goveje ter perutninsko meso. Te bodo morali izpolnjevati pridelovalci in predelovalci, ki bodo želeli pridobiti in uporabljati zaščitni znak. Specifikacije so trenutno v postopku potrditve na kmetijskem ministrstvu. Oba sektorja sta si zadala cilj, da bi bili prvi označeni proizvodi na policah trgovin proti koncu letošnjega leta. Certificiranje bo lahko skupinsko, ki bo cenejše ali pa posamezno oz. individualno. 

Sektorja mleko in meso aktivno v promocijo

Kmetijska sektorja za mleko in meso sta se samostojno odločila, da na podlagi zakona o  promociji kmetijskih in živilskih proizvodov z letom 2016  aktivno vstopita v triletno promocijo mleka ter govejega in perutninskega mesa. S tem sta pristopila tudi k obveznemu zbiranju prispevka za promocijo h kateremu bo svoj delež prispevala tudi država. To bo omogočilo intenzivnejšo in učinkovitejšo promocijo ter posledično večje pozitivne učinke tako pri proizvajalcih kot pri potrošnikih v smislu povpraševanja.

Kdo bo moral plačevati prispevek in kakšna bo višina prispevka?

Kot je bilo že omenjeno bo plačilo prispevka za promocijo v določenem sektorju obvezno za vse pridelovalce in predelovalce, ne glede na to, ali bodo vstopili v shemo »izbrana kakovost« ali ne. 
Zaenkrat se prispevek plačuje le za mleko in živali v sektorju govejega in perutninskega mesa, ki se prodajo kupcu v Sloveniji. Za izvoženo mleko in živali prodane v tujino se prispevek ne plačuje.

Višina prispevka

Sektorja sta določila naslednje višine prispevkov za promocijo:  0,5 €/1.000 litrov mleka,  0,70 €/glavo govedi staro do enega leta,  2,40 €/glavo govedi staro nad eno leto, 0,003 €/glavo perutnine 

Polovico navedenega zneska prispeva nosilec kmetijskega gospodarstva kot pridelovalec, drugo polovico pa kupec, registriran v Sloveniji, ki mleko ali žival odkupi za nadaljnjo predelavo. Če pa se kmetijsko gospodarstvo ukvarja tudi s predelavo lastnih primarnih kmetijskih proizvodov, potem nosilec - kmet plača prispevek v celoti. V primeru, da nosilec odkupuje primarne kmetijske proizvode od drugega kmetijskega gospodarstva in jih predeluje, plača zanje polovico prispevka, drugo polovico pa plača drugo kmetijsko gospodarstvo. 

Naj omenim, da je sekcija za mlekarstvo pri Gospodarski zbornici Slovenije julija 2015 sprejela sklep, da dokler se pobiranje prispevka zakonsko ne uredi tudi za pridelovalce, ki mleko izvažajo v tujino, oz. ne ugotovi, da to ni mogoče zaradi pravnega reda EU, mlekarne  pridelovalcem povrnejo prispevek v višini najmanj 0,25€/1.000 litrov odkupljenega mleka. To pomeni, da zaenkrta kmetje ne bodo obremenjeni s tem prispevkom.

Kdaj bo treba začeti plačevati prispevek?

Začetek plačevanja prispevka za promocijo za mleko, goveje in perutninsko meso bo v letu 2016 in sicer prvi dan naslednjega meseca, ko bo Evropska komisija Sloveniji odobrila  združljivost sheme državne pomoči za promocijo s pravnim redom EU.

Prispevek se bo nakazoval na poseben račun pri MKGP za posamezen sektor. Zavezanci se bodo lahko odločili ali bodo prispevek plačevali mesečno ali pa enkrat letno za kar bodo morali podpisati posebno izjavo. 


Dodatne informacije 

Na KGZS Zavodu Ptuj pri Slavici Strelec, tel:  031 376 107, ali: slavica.strelec@kgz-ptuj.si in na www.lokalna-kakovost.si/pridelovalcein-predelovalce/

 

Avtor: Slavica Strelec
 

Nazaj na seznam novic

Vsi kontakti