KGZ Ptuj X
GO
Nasveti   ●   Poljedelstvo

Nasveti o poljedelstvu

Novice - Poljedelstvo - sreda, 11. julij 2018

Ambrozija je tujerodna rastlina, ki se v zadnjih letih na našem  območju močno širi.  Rastlina izvira iz severne Amerike, v Evropo pa so jo prinesli s semeni.

Novice - Nasveti - Poljedelstvo - sreda, 04. julij 2018

Številne bolezni in plevel ponekod zdesetkale pridelek

Sezona žetve ječmena se je začela že minuli mesec, a kmetje imajo zaradi številnih padavin, ki vplivajo na vlažnost pridelka, velike težave s spravilom. Pa tudi sicer letošnja letina ni ena izmed tistih, katere se bodo kmetje radi spominjali, saj so bolezni ponekod zdesetkale pridelek.

Novice - Poljedelstvo - Govedoreja - Prašičereja - ponedeljek, 26. februar 2018

Uredite GERK-e in pripravite dokumentacijo, saj se kampanja za oddajo vlog prične že 26. februarja! 

Novice - Poljedelstvo - Govedoreja - Prašičereja - Predelava mleka - Zelenjadarstvo - ponedeljek, 26. februar 2018

Programsko obdobje 2014–2020 se je že prevesilo v drugo polovico, zato se tudi shema neposrednih plačil v letu 2018 bistveno ne spreminja.

Novice - Poljedelstvo - Govedoreja - Prašičereja - ponedeljek, 26. februar 2018

Ozaveščenost in poznavanje pravil pozitivno vplivata na delovanje in odločitve kmetov. 

Novice - Poljedelstvo - Govedoreja - Prašičereja - ponedeljek, 26. februar 2018

Kmetijska gospodarstva ob oddaji zbirne vloge lahko uveljavljajo tudi operacije in zahteve za ukrep kmetijsko-okoljska-podnebna plačila (ukrep KOPOP).

Nasveti - Poljedelstvo - torek, 13. junij 2017

Za prvo dognojevanje ozimnih žit so lahko primerni že zadnji dnevi februarja oziroma prvi dnevi meseca marca, še posebej, če polj več ne prekriva snežna odeja, če tla niso globoko zamrznjena in se je rast žitnih rastlin že pričela. Sicer je dobro, da to opravilo takrat, ko se tla ogrejejo in ko se tri dni zapored  povprečne dnevno nočne temperature dvignejo nad 5°C, takrat korenine postanejo aktivne in se prične vegetacija.

Nasveti - Poljedelstvo - četrtek, 01. junij 2017

V zadnjih letih se srečujemo s številnimi tujerodnimi invazivnimi rastlinami ne samo na nekmetijskih zemljiščih, temveč tudi na kmetijskih zemljiščih travnikih in njivah. 
V članku sem hotela opozoriti na pojav ambrozije in možne načine preprečevanja in širjenja teh populacij in hkrati slikovno prikazati pojav ambrozije na terenu na nekaterih kmetijskih kulturah. Iz posnetkov, ki sem jih naredila pred časom  je razvidno, kako se ambrozija začne pojavljati na robovih njiv in kako hitro še širi v notranjost prav v tem času. Pojav invazivnih rastlin je zelo nevarna in trdovratna zadeva, tako za okolje in ljudi, zato moramo zelo hitro ukrepati in odstraniti vse rastline.

Nasveti - Poljedelstvo - ponedeljek, 01. avgust 2016

Namen obdelave tal je ustvarjanje optimalnih pogojev za setev kulturnih rastlin. Z obdelavo uničimo plevele . Prezračimo zemljo in omogočimo nitrifikacijo( sproščanje hranil iz tal). Tla se ogrejejo in ustvarijo se optimalni pogoji za rast kulturnih rastlin. Z obdelavo zadelamo organske ostanke in gnojila v tla in s tem omogočimo razgradnjo v humus in hranilne snovi . Z obdelavo v tla zaorjemo tudi rastlinske ostanke (slamo) na katerih so ostanki bolezni, ter onemogočimo njihovo širjenje.

Nasveti - Poljedelstvo - ponedeljek, 01. avgust 2016

Tako kot vsa živa bitja tudi rastline potrebujejo za rast in razvoj hranila. Iz tal dobijo makro hranila ki so fosfor kalij dušik kalcij magnezij žveplo. Ter mikro hranila, to pa so številni drugi elementi tudi težke kovine ki jih rastline potrebujejo v manjših količinah vendar so nujno potrebni za razvoj rastlin.

Nasveti - Poljedelstvo - ponedeljek, 04. julij 2016

Po prezimnih posevkih žit ali oljne ogrščice nam ostane še skoraj pol vegetacijske dobe, ki jo lahko na naših njivah zelo dobro izkoristimo.

Nasveti - Poljedelstvo - nedelja, 03. julij 2016

Vključevanje ajde v njivski kolobar predstavlja številne prednosti, preprečuje razrast plevelov in zmanjšuje populacijo talnih škodljivcev. Ajda je hitro rastoča poljščina, ki lahko predstavlja drugi pridelek na isti površini, na primer po ječmenu ali zgodnjem krompirju.

Nasveti - Poljedelstvo - torek, 03. maj 2016

Namen hitrega rastlinskega nitratnega testa je v spodnjem delu bili pšenice oceniti koncentracijo nitrata (NO3-) v rastlinskem soku. Metoda temelji na spoznanju, da je koncentracija nitrata v rastlinskem soku v neposredni povezavi z oskrbljenostjo rastline z dušikom, poleg tega pa je to tudi odličen pokazatelj za napoved optimalnega gnojenja z dušikom.

Nasveti - Poljedelstvo - torek, 01. marec 2016

Analize kažejo,  da imamo na območju Podravja največje območje prekislih tal v Sloveniji. Močno rumeni ječmeni, ki jih lahko vidimo jeseni ali zgodaj spomladi so tipičen indikator kislosti. Iz dolgoletnih izkušenj v svetovalni službi lahko za gotovostjo trdim, da so prekisla tla najpogostejši razlog  za slabo rodovitnost, zato bo v prihodnje bistveno večjo pozornost potrebno nameniti pH vrednosti.