KGZ Ptuj X
GO

Nasveti o prašičereji

Nasveti - Prašičereja - sreda, 20. december 2017

V času domačih kolin se lahko odločimo za izdelavo domače paštete, ki temelji na enostavnem postopku.

Novice - Nasveti - Prašičereja - ponedeljek, 16. julij 2018

V vzhodnem delu Evrope ( Ukrajina, Litva, Latvija, Estonija, Poljska, Češka, ) se v zadnjih letih širi pojav  nevarne virusne bolezni Afriške prašičje kuge (APK) in po najnovejših podatkih je prisotna tudi na Madžarskem kot v Romuniji.

Novice - Prašičereja - ponedeljek, 09. julij 2018

Prehrana pujskov se začne že pred rojstvom,  kar je povezano z prehransko oskrbo plemenskih svinj zlasti v času visoke brejosti.

Novice - Poljedelstvo - Govedoreja - Prašičereja - ponedeljek, 26. februar 2018

Uredite GERK-e in pripravite dokumentacijo, saj se kampanja za oddajo vlog prične že 26. februarja! 

Novice - Poljedelstvo - Govedoreja - Prašičereja - Predelava mleka - Zelenjadarstvo - ponedeljek, 26. februar 2018

Programsko obdobje 2014–2020 se je že prevesilo v drugo polovico, zato se tudi shema neposrednih plačil v letu 2018 bistveno ne spreminja.

Novice - Poljedelstvo - Govedoreja - Prašičereja - ponedeljek, 26. februar 2018

Ozaveščenost in poznavanje pravil pozitivno vplivata na delovanje in odločitve kmetov. 

Novice - Poljedelstvo - Govedoreja - Prašičereja - ponedeljek, 26. februar 2018

Kmetijska gospodarstva ob oddaji zbirne vloge lahko uveljavljajo tudi operacije in zahteve za ukrep kmetijsko-okoljska-podnebna plačila (ukrep KOPOP).

Novice - Govedoreja - Prašičereja - ponedeljek, 26. februar 2018

V živinoreji se povečujejo zahteve glede zagotavljanja živalim prilagojene reje, zato sta zdravje in dobrobit živali pomembna tudi z vidika zdravja ljudi, saj gre za osnovna pogoja, ki vplivata na kakovost živil živalskega izvora.

Prašičereja - ponedeljek, 17. julij 2017

Oljna ogrščica je zelo pogosto njivska kultura na naših kmetijah. Osnovni namen pridelave je prodaja pridelka semena za izdelavo olja. Kot stranski produkt predelave so poleg kvalitetnega olja tudi ogrščične tropine.  Ogrščične (repične) tropine so torej  stranski proizvod pri ekstrahiranju olj iz ogrščice. So bogato beljakovinsko krmilo, saj v kilogramu vebujejo več kot 330 g surovih beljakovin. Sestava in uravnoteženost aminokislin sta ugodnejši kot pri sojinih tropinah, vsebujejo malo manj lizina a več metionina in cisteina.

Prašičereja - sreda, 12. julij 2017

Za prašičerejske kmetije je lahko zanimivo uvajanje krmnega graha v prehrano pršičev zaradi ugodnih prehranskih učinkov. Krmni grah  je preizkušena kultura uvajanja doma pridelanih beljakovinskih komponent. Grah je dobrodošel tudi pri izvajanja kolobarja na kmetijah, kjer je to rastlina, ki veže dušik iz zraka in zemljo bogati. V Sloveniji je bilo v zadnjih leti veliko narejenega na pridelavi krmnega graha, kar lahko s pridom izkoristimo. Zavedati se moramo, da v celoti sicer ne moremo pokriti beljakovinskih potreb s krmnim grahom. Njivski grah vsebuje v kg semena z 88 % sušino,  okrog 22 % surovih beljakovin, 13.8 MJ ME, od aminokislin ima 15,8 g  lizina,  Po kvaliteti beljakovin je krmni grah nekoliko manj bogat od sojinih tropin, vendar se z njimi dobro dopolnjuje. Poudariti je potrebno, da ima krmni grah 79 % prebavljivost surovih beljakovin in tudi lizin ima 84 % prebavljivost.

Prašičereja - sobota, 01. julij 2017

Pridelava oljnih buč je v Sloveniji vedno bolj razširjena posebej v Severovzhodnih krajih. Pomemben pridelek v končni fazi je cenjeno bučno olje v kulinariki  in ostanek  bučne pogače, kot bogato beljakovinsko in energetsko krmilo.

Nasveti - Prašičereja - sreda, 01. februar 2017

Za prašičerejske kmetije je lahko zanimivo uvajanje krmnega graha v prehrano pršičev. Krmni grah  je preizkušena kultura uvajanja doma pridelanih beljakovinskih komponent in skozi program neposrednih plačil v kmetijstvu se podpira pridelava stročnic na njivskih površinah. Grah je dobrodošel tudi pri izvajanja kolobarja na kmetijah, kjer je to rastlina, ki veže dušik iz zraka in zemljo bogati. V Sloveniji je bilo v zadnjih leti veliko narejenega na pridelavi krmnega graha, kar lahko s pridom izkoristimo.

Nasveti - Prašičereja - četrtek, 01. december 2016

Za siliranje  je osnovni pogoj, da zagotovimo dovolj lahko topnih sladkorjev za pretvorbo v mlečno kislino, ki zagotovi dobro konzerviranje krme. Pri koruznem zrnju to ni težko zagotoviti. Pri tem koruzno zrnje zdrobimo in shranimo v razne oblike silosov. Optimalen čas spravila zrnja je takrat, ko se prekine dotok hranil iz storža v zrno, kar opazimo s formiranim črnim slojem na korenu zrna. Optimalna vlažnost zrnja za siliranje je od 30 do 35 % vlage. Suhe silaže zrnja so bolj podvržene naknadni fermentaciji, plesnenju in gretju odprtih silaž. Vlažne silaže so povezane z večjimi izgubami hranilnih snovi ter slabšo ješčnostjo živali.

Nasveti - Prašičereja - četrtek, 01. december 2016

Virus PED spada v družino Coronavide-rod Aphacoronavirus. Prvič je opisana v Veliki Britaniji in sicer pri pitancih leta 1971. Epidemija PED v Evropi je bila v sedemdesetih letih prejšnjega stoletja. Leta 2010 so se pojavili visoko patogeni sevi virusa na Kitajskem in bolezen je postala gospodarsko zelo pomembna. Leta 2013 se je visoko patogeni virus razširil v ZDA in tam povzročal ogromno škodo v prašičereji.

Nasveti - Prašičereja - ponedeljek, 01. avgust 2016

Prašičereja kljub večletnemu upadanju obsega reje še vedno predstavlja pomembno živinorejsko panogo v Sloveniji. Da je prireja gospodarnejša, si želimo čim večja gnezda, optimalno rojstno maso pujskov, čim več gnezd na svinjo na leto, čim večji prirast pujskov v laktaciji ter optimalno dolgoživost in življenjsko prirejo svinj. Vse našteto je povezano tudi z zdravstvenim stanjem črede ter s telesno kondicijo svinj, ki pa se pričakovano spreminja tekom reprodukcijskega ciklusa.