KGZ Ptuj X
GO

Nasveti o vinogradništvu in vinarstvu

Novice - Nasveti - Vinogradništvo in vinarstvo - sreda, 25. julij 2018

KGZS Zavod Ptuj, Kmetijska svetovalna služba  Ptuj, DVS Osred. Slov. gorice,  ter podjetja Syngenta , Bayer  organiziramo delavnico in predstavitev

 

 škropilnega poskusa vinske trte programa Syngenta in Bayer

v letu, ko so bili izredni pogoji za razvoj peronospore

 

Novice - Nasveti - Vinogradništvo in vinarstvo - sreda, 04. julij 2018

Letošnje leto so zelo ugodne vremenske razmere za bujno vegetativno rast (poganjki, listi), zaradi velikih količin padavin in sončnih dni.

P R E D A V A N J E   

Zelena dela v vinogradu in

varstvo ter gnojenje vinske trte – škropilni program

Vinogradništvo in vinarstvo - torek, 28. november 2017

V skladu z veljavno EU zakonodajo in Uredbo o sistemu dovoljenj za zasaditev vinske trte je potrebno za sajenje vinogradov predhodno pridobiti dovoljenje za zasaditev vinske trte. Izjema so le tisti vinogradi, ki so manjši od 0,1 ha in so namenjeni izključno za pridelavo vina, namenjenega porabi v vinogradnikovi družini.

Vinogradništvo in vinarstvo - sreda, 08. november 2017

Letošnji letnik  vinogradnikom ni bil najbolj naklonjen. V spomladanskem času (21.4. in 22.4.2017) nas je najprej prizadela pozeba, nato ko smo opazovali kakšna »čudežna rastlina« je vinska trta, saj si je v večini primerih opomogla od pozebe, nas je prizadela toča. Ta je terjala svoj davek, saj je nekaterim vinogradnikom popolnoma uničila pridelek. Na določenih lokacijah, lahko rečemo tudi mikrolokacijah (npr. en del vinograda), kjer ni bilo udara toče, pa se lahko vinogradniki pohvalijo z odlično kakovostjo.

Vinogradništvo in vinarstvo - četrtek, 27. julij 2017

Zlata trsna rumenica je huda karantenska bolezen vinske trte, ki jo povzroča fitoplazma Grapevine flavescence dorée (FD).

Bolezenska znamenja se začnejo pojavljati takoj po cvetenju in se proti jeseni stopnjujejo. Zajamejo cel trs, včasih pa le posamezne rozge. Znaki so bledikavost in obarvanje listov, pri belih sortah listi rumenijo, pri rdečih pa rdečijo, listni robovi se vihajo navzdol, pojavi se sektorsko redčenje in rumenenje listov . Tkivo lahko kasneje odmre. Rozge so mlahave in povešene. Okuženi trsi lahko v nekaj letih propadejo.

Nasveti - Vinogradništvo in vinarstvo - ponedeljek, 07. november 2016

Kot smo letos že zapisali bo letošnji letnik vina spet odličen. To smo nekako zaključili na podlagi optimalnih vremenskih pogojev za razvoj vinske trte in odlično dozorelega grozdja.

Nasveti - Vinogradništvo in vinarstvo - ponedeljek, 05. september 2016

Sedaj je čas, ko smo sredi intenzivne trgatve (mnogo so jo že opravili), je prav da podamo nekaj priporočil za nego letošnjega vina, za katerega vemo, da bo zahtevna, saj je bilo leto ponovno specifično.

Nasveti - Vinogradništvo in vinarstvo - ponedeljek, 13. junij 2016

Širjenje karantenske fitoplazme, ki povzroča zlato trsno rumenico najlaže omejujemo z zatiranjem prenašalca fitoplazme, to je ameriškega škržata. Le ta s sesanjem sokov na okuženih trtah fitoplazmo prenaša na neokužene trte in jih tako okuži.

Nasveti - Vinogradništvo in vinarstvo - torek, 01. marec 2016

Do sedaj smo verjetno vinsko trto obrezali in veliko vinogradnikov je povezovalo tudi šparone. Veliko vprašanj, pa se pojavlja glede gnojenja in prve zaščite vinske trte. Ob dejstvu, da je letošnje leto eno izmed zgodnejših, da smo v lanskem letu imeli dobre razmere za razvoj vinske trte, je kondicija nasadov v večini primerov dobra. Kvaliteta lesa je tudi temu primerna, torej v glavnini imamo lep zdravi les.