KGZ Ptuj X
GO

Razpisi

Novice - Razpisi - četrtek, 21. december 2017

Več o razpisu  na katerega se lahko vlagajo vloge v elektronski obliki od 18.12.2017 do vključno 26.01.2018 do 24. ure je objavljen na spletni strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Novice - Razpisi - petek, 22. december 2017

Več o razpisu  na katerega se lahko vlagajo vloge v elektronski obliki od 18.12.2017 do vključno 26.01.2018 do 24. ure, razpis je objavljen na spletni strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Novice - Razpisi - ponedeljek, 12. marec 2018

Prejemnike pozitivnih Odločb o dodelitvi finančnih sredstev za investicije na kmetijskih gospodarstvih vabimo na predavanje:

Novice - Razpisi - torek, 19. junij 2018

vabimo, na predstavitve, na katerih bodo predstavljene obveznosti, katere bo potrebno upoštevati, da se bodo odobrena sredstva uspešno izkoristila:

Razpisi - petek, 21. julij 2017

Objavljen je Javni razpis: “Inovativni mladi kmet (IMK) za leto 2017″. Razpis je odprt do 23. 8. 2017,  odpiranje vlog je 25. 8. 2017.