KGZ Ptuj X
GO

Pravno obvestilo

KGZS Zavod Ptuj spoštuje vašo zasebnost in se zavezuje, da bo osebne podatke, pridobljene preko spletnega informacijskega sistema KGZS Zavoda Ptuj, skrbno varoval in jih brez vaše privolitve ne bo posredoval tretji osebi oziroma jih uporabil v druge namene. Ker obstajajo v spletnem informacijskem sistemu KGZS Zavoda Ptuj določene povezave na druge, zunanje spletne strani, ki niso neposredno vezane na KGZS Zavod Ptuj, ne prevzemamo nobene odgovornosti za zaščito podatkov na teh spletnih straneh.

KGZS Zavod Ptuj se zavezuje, da bo po svojih najboljših možnih močeh varoval podatke in zasebnost obiskovalcev spletnih strani KGZS Zavoda Ptuj.

Da bi preprečili nepooblaščen dostop do pridobljenih podatkov ali njihovo razkritje, ohranili natančnost osebnih podatkov in zagotovili njihovo ustrezno uporabo, uporabljamo ustrezne tehnične in organizacijske postopke za zavarovanje podatkov, ki jih zbiramo. KGZS Zavod Ptuj ne more izključiti morebitne zlorabe podatkov, saj je internet navkljub varnostnim ukrepom in varnostnim komunikacijskim protokolom nepredvidljiv medij.